Pillikollektiivid

Väägvere Pasunakoor 

Juhendaja. Kersti Perandi 

Kontakt: ingridmatteus@gmail.com;  5302 0477 

 

Väägvere Külakapell 

Juhendaja: Ülle Kool 

Kontakt: kool.ylle@gmail.com: 53457884 

 

Laeva kapell „Kobedad" 

Juhendaja: Arvet Suvi 

Kontakt: arvetsuvi@gmail.com; 53994714 

 

Pasunakoor „Samovar" 

Juhendaja: Kert Krüsban 

Kontakt: Kert Krüsban; 56902226