Perekonnaseisutoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimine ja nime valik 

Sünni registreerimise infovoldik 

Sünnitoetus
- Sünni registreerimise avaldus (.pdf)
Põlvnemise välistamise avaldus (.pdf)
- Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (.pdf)

» Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. 
» Sünni võib registreerida riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee või esitada vastav avaldus Tartu Vallavalitsusele

Sünni registreerimine Tartu Vallavalitsuses

» Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja
» Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta)
» Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal (Tartu Vallavalitsuses või teeninduspunktides) või e-teenusena läbi e-rahvastikuregistri.

 

Vajalikud dokumendid:
- tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta 
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid 
- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse