Noortekeskused

Laeva Noortekeskus

Aadress: Väänikvere tee 6, Laeva küla, Tartu vald, 60608 Tartumaa 

Kontakt: Karmen Kukk

Telefon:  5551 1774 

E-post: karmen.kukk@tartuvald.ee

Kodulehekülg: noortekad.tartuvald.ee/laeva

 

Lähte Noortekeskus

Aadress: Kase 7, Lähte alevik, Tartu vald, 60608 Tartumaa 

Kontakt: Liisi Ilves

Telefon: 5242 876

E-post: liisi.ilves@tartuvald.ee

Kodulehekülg: noortekad.tartuvald.ee/lahte

Lisainfo: Lähte Noortekeskus Facebookis

 

Maarja-Magdaleena Noortekeskus

Aadress: Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, 49126 Tartumaa

Kontakt: Kristiina Kuusik

Telefon: 5862 7090

E-post: kristiina.kuusik@tartuvald.ee

Kodulehekülg: noortekad.tartuvald.ee/maarja

Lisainfo: Maarja-Magdaleena Noortekeskus Facebookis

 

Tabivere Noortekeskus

Aadress: Tuuliku 10, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartumaa 

Kontakt: Marianne Luik

Telefon: 773 6121, 5664 7969

E-post: noortekeskus@tabivere.ee, marianne.luik@tartuvald.ee

Kodulehekülg: noortekad.tartuvald.ee/tabivere

Lisainfo: Tabivere Noortekeskus Facebookis

Pressiteade

Koostöös peitub jõud ja vägi!

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus esitas 2018.aasta kevadel Tartumaa Arendusseltsi meetmesse 3.1.TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine projekti "Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine" ning sai positiivse rahastusotsuse taotletud kogusumma 50 202 euro ulatuses, sellest  Tartumaa Leaderilt 40 162 eurot ja projekti partnerilt Tartumaa Omavalitsuste Liidult 10 040 eurot. Projekti on  kaasatud kõikide Tartumaa omavalitsuste noorsootöö valdkonna spetsialistid ja noortekeskuste noorsootöötajad.

Projekt kestab kolm ja pool aastat ning selle raames toimuvad koolitusprogrammid, mille väljundiks on noortevaldkonna töötajate juhtimisalase kompententsi arendamine ja IKT pädevuste tõstmine.  Õppereisidel, koostööseminaridel ja teabepäevadel tutvustatakse noorsootöö positiivseid näiteid KOVides, käivitatakse tervist edendavate noortekeskuste pilootprogramm Tartumaa Leader piirkonnas ning välisreisil Soome Vabariiki tutvutakse naaberriigi noorsootöö piirkondliku korralduse ja uute meetoditega.

Lisaks regulaarsele võrgustikutööle ja kontaktkohtumistele valmib Tartumaa noorsootöö koduleht, mis koondab valdkonna olulise info. Oluline on, et ühes väärtusruumis tegutsevad spetsialistid saavad info ühest algallikast ning koostöös kasutatakse mõistlikult väheseid ressursse, mille tulemusena püsib noorsootöö fookuses.

Tunnustuskonkursi loomise mõtteks on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning TASi piirkonna noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone.

Tartumaa noorsootöö traditsioone jätkates on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet.

Esimene infoseminar ja ideede kogumine toimus käesoleva aasta 21. septembril Laeva Kultuurimajas, kus osales 28 noortekeskuste ja omavalitsuste töötajat, kes vastutavad noorsootöö ja selle koordineerimise eest.

Riina Sepma

projektijuht

 

    Tartumaa noorsootöötaja on loov, nooruslik ja koostööaldis.