Menetlusajad

Ehitusteatisega teavitatud ehitise ehitamist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud ehitusteatise esitajat vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.

Ehitusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul ehitusloa taotluse esitamisest alates.