Maarja-Magdaleena piirkonna lapsed said omale uue Muumimaja

Tartu Vallavolikogu võttis 2021.aastal  vastu otsuse J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ümberkorraldamiseks, millega liideti seni Tabivere Lasteaia koosseisu kuulunud kaks Maarja-Magdaleena külas tegutsevat lasteaiarühma kooli koosseisu.   

Ühtlasi otsustas vald ehitada Maarja-Magdaleenasse kaasaegse lasteaiamaja, kus ruumi kolmele rühmale ning tugiteenustele. Parajalt suur saal annab lisaks lastele võimaluse ka kogukonnal erinevaid tegevusi harrastada. 

Eelmisel sügisel algasid uue lasteaiahoone ehitustööd ning nüüdseks on ehitus lõppenud. Hoone pidulik avamine toimub 2.septembril ja lapsed alustavad majas 12. septembrist.  

Maarja -Magdaleena lasteaia ehitusmaksumus on 1 736 313 eurot ja ehitaja on Uniro Grupp OÜ. Omanikujärelevalvet tegi P.P. Ehitusjärelevalve OÜ  

Maarja-Magdaleena lasteaia on projekteerinud Arhitektuuribüroo Pluss OÜ. 

„Sisult sarnase projekti alusel on rajatud ka kuuerühmaline Nupsiku maja Raadile ning mitmed teised lasteaiad erinevates Eesti paikades. Otsustasime hästi funktsionaalse ja juba järgi proovitud projekti kasuks, et hoida kokku  projekteerimisele kuluvat aega ja võtta arvesse eelmiste ehituste kogemusi. Seega võime öelda, et tegu on Nupsiku väiksema sõsaraga," põhjendas maja projekti valikut vallavanem Jarno Laur. 

"Uue lasteaia ehitamine Maarja-Magdaleenasse näitab selgelt piirkonna elujõudu. Muidu Tartu vald sellist investeeringut ette võtnud ju ei oleks. Mäletan veel hästi 2016 aasta kevadet, mil veel Tabivere vallana sai avatud Maarja-Magdaleenas teine lasteaiarühm. Nüüd uue hoone valmimise järgselt saab majas rühmasid olema juba kolm. Elu edeneb õnneks ka meie valla maapiirkondades" kommenteeris arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.  

"Suurim tänu uue maja valmimise eest läheb kindlasti Tartu vallale, kes otsustas sellisel määral investeerida väikese Maarja-Magdaleena arengusse. Uus maja loob lasteaiakohti piirkonna lastele ning võimalusi uuteks töökohtadeks. Kaasaegse lasteaia ehitamine valla äärealal tõestab, et täisväärtuslik elu maapiirkonnas on Tartu vallas täiesti võimalik!"  lisas lasteaia direktor Kristiina Raja.  

 

Maarja-Magdaleena uus lasteaed avatakse septembri alguses

Lasteaia maja ehitus on jõudnud lõppjärku. Tartu Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp: "Välialad on peaaegu valmis ja ka hoones sees on ehitaja Uniro Grupp OÜ lubanud, et 15. augustist saab hoonesse mööblit tarnima hakata". Lasteaia avamine on planeeritud toimuma 2.septembril.

 

Hoolimata segastest aegadest edeneb Maarja-Magdaleena lasteaia ehitus jõudsalt

26.04.22

Majas sees alustatakse juba viimistlustöödega ja peagi hakatakse tegelema ka välialade, teede ja parklate ehitusega.

Tartu Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp kommenteerib ehituse edenemist "Töövõtja Uniro Ehitus on pidanud päris palju vaeva nägema, et tööd oleksid graafikus, kuna ehitusmaterjalide tarnetega on probleeme. Loodan, et nad suudavad ehituse tähtaegselt, 15 augustiks, ka lõpetada".

 

Maarja-Magdaleena lasteaed sai nurgakivi

14.03.22

Reedel, 11.märtsil sai Maarja-Magdaleena lasteaed nurgakivi. Ühtlasi peeti maha ka traditsiooniline sarikapidu.

Maarja-Magdaleena lasteaia hoone on saavutanud oma maksimaalse kõrguse

3.03.22

Maarja-Magdaleena lasteaia hoone on saavutanud oma maksimaalse kõrguse. Järgmisel reedel, 11.märtsil toimub hoone nurgakivi panek ja sarikapidu.

Hetkel käivad hoones tööd peamiselt seinte ja lagede soojustuse osas ja põrandate ehitusel.

Maarja-Magdaleena lasteaia ehitus käib täie hooga

J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli kõrvale ehitatava lasteaia hoone tööd edenevad jõudsalt. Juba on võimalik aimata ka hoone paiknemist ja ruumiplaani. Ehitus on ilusti graafikus ja planeeritud tähtajaga 15 augustil ei tohiks probleeme olla. Maarja -Magdaleena lasteaia ehitusmaksumus on 1 736 313 eurot ja ehitaja on Uniro Grupp OÜ

Foto: Kristiina Raja

Uuest õppeaastast liidetakse Maarja-Magdaleena Põhikoolile lasteaia osa

Tartu Vallavolikogu võttis veebruari istungil vastu otsuse J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ümberkorraldamiseks. Sellega seoses võeti märtsi istungil vastu koolile uus põhimäärus, mida rakendatakse uue õppeaasta algusest, 1. septembrist 2021.
 
Seni Tabivere Lasteaia koosseisu kuulunud kaks Maarja-Magdaleena külas tegutsevat lasteaiarühma hakkavad kuuluma kooli koosseisu. 
 
„Tegu on esimese sammuga Maarja-Magdaleena põhikooli ja lasteaia ühendamisel. Suvel algavad Maarja-Magdaleena uue lasteaiahoone ehitustööd, mille lõppemiseni tegutseb lasteaed endistviisi. Uuest õppeaastast aga, mil uus lasteaiahoone valmib, läheb lasteaia juhtimine üle kooli alla," kommenteeris Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp.
Foto: Timo Arbeiter