Lumelükkamine

Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda:

Aigar Lepp tel 5647 4475, e-post kommunaal@tartuvald.ee

Kadi Kukk tel 5347 6179, e-post kadi.kukk@tartuvald.ee

Tutvu teehoolduspiirkondadega läbi Tartu valla geoprotaali SIIN

Lumelükkamine Tartu vallas

Vallavalitsuse kaardirakenduse kaudu saab igaüks vaadata, millisesse talihooldepiirkonda tema kodu või tee jääb ning kellega vajadusel ühendust võtta.

Talihoolde piirkondade nägemiseks:
  • Kliki kaardil soovitud piirkonna nimel.
  • Vajutades piirkonnale avaneb aken, kus on kirjas:
  1. Piirkond
  2. Piirkonna number
  3. Hooldaja
  4. Kontakt
Kui oled oma piirkonnas talihooldega tegeleva inimese kontakti üles leidnud, siis salvesta see telefoni või pane igaks juhuks number kirja!
 
Sissesõiduteede otsad tuleks märgistada helkuriga varustatud postidega. Märgistada tuleks ka sellised ohukohad, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha ja objektid, mida soovite kaitsta masinate eest.
 
Tartu valla elanikud, kes soovivad talvel erateedelt lumetõrjet, peavad tegema oma sissesõidud korda nii, et traktor mahuks lund lükkama ja et oksad ei lõhuks traktorite peegleid. Töid teostavad traktorid on kuni 4 meetrit kõrged ning sahad kuni 4 meetrit laiad. Arvestada tuleb, et puude oksad kaarduvad lume raskuse all tee kohal madalamale ning võivad takistada lumetõrje teostamist. Seetõttu tuleb oksad ja võsa eemaldada vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt.
 
Infot lumetööde korralduse kohta leiab Tartu valla Geoportaalist SIIT