Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus ARNO kaudu.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid soovitakse kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib vanem esitada uue taotluse. Vanem saab alati ARNOsse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Eeldame, et kui perekonna elukorraldus muutub ja laps ei vaja enam kohta Tartu valla lasteaias, siis vanem tühistab esitatud taotluse.

Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09 kuni 31.08), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe menetluskorra alusel:

  • masskomplekteerimine

  • jooksev komplekteerimine

Kui teil on taotlusega muresid, siis pöörduge julgesti:


Andmekaitsega seotud küsimuste korral palume pöörduda Tartu Vallavalitsuse andmekaitseametniku  Endla Suvi poole tel 525 4948 e-post endla.suvi@tartuvald.ee

Mis on ARNO?

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.
Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd.

Lapsevanematel on mugav vaadata oma lasteaialapsega seonduvat ühest kohast.  Lasteaialapse puhul saab lapsevanem Arnos esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta tahab oma last panna.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi.

APRILLIS ALGAB LASTEAEDADE RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE

16.04.20

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO ning aprillis komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete alusel. Kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Tartu Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Süsteemis saab lapsevanem ka ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. Keskkond võimaldab panna enda last Tartu valla munitsipaallasteaia järjekorda ning jälgida järjekorras toimuvat. Süsteemi on sisse kantud kõik seni Tartu Vallavalitsusele ja Tartu valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning ka nende laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad. Järjekord kujuneb vastavalt taotluse esitamise hetkele. Edaspidi saab lasteaiakoha taotlemise avaldusi esitada ainult ARNO süsteemi kaudu. Erandjuhtudel võib taotluse teha Tartu Vallavalitsuses.

Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata.

Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.

Sisene Arnosse SIIT

Tutvu infosüsteemi Arno põhimäärusega SIIN

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse  poole alljärgnevatel kontaktidel:


Andmekaitsega seotud küsimuste korral palume pöörduda Tartu Vallavalitsuse andmekaitseametniku  Endla Suvi poole tel 525 4948 e-post endla.suvi@tartuvald.ee