Kooskõlastamine

Kasutusteatise/kasutusloa taotluse eelnõu saadetakse valla spetsialisti poolt elektrooniliselt ehitisregistri kaudu vajadusel Päästeameti Lõuna päästekeskusele, Maanteeametile, Keskkonnaametile jmt riiklikele ametkondadele pärast vallapoolsete märkuste lahendamist. Riiklikele ametkondadele saatmisel on kooskõlastamise aeg 10 päeva.

Loa taotleja peab ehitusprojekti kooskõlastama vastavate kinnistute omanikega kui ehitusprojektiga ettenähtud tegevus kitsendab naaberkinnistute omanikke.