Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartu vallas

Tartu vald  osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartu vallas", mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 

2020.aasta III taotlusvooruks eraldatud summa Tartu vallale on 18 058 eurot, millele lisandub valla finantseering 15% ehk kokku on kohanduste teostamiseks 20 767 eurot. Kohanduste arv sõltub teostatavate tööde maksumusest.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Toetust saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on selle kohta kehtiv otsus.

 Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse, mis sisaldab:

 1. taotleja nime, isikukoodi, kontaktandmeid;
 2. vajadusel taotleja esindaja nime, isikukoodi, kontaktandmeid, esindusõiguse alust;
 3. kohandatava eluruumi aadressi ning kasutamise alust;
 4. üürilepingut, selle olemasolul;
 5. eluruumi omaniku nõusolekut;
 6. korteriühistu või kõigi kaasomanike nõusolekut korterist väljapoole jääva kohanduse korral;
 7. selgitust eluruumi kohandamise vajalikkuse kohta;
 8. planeeritava kohandamise liiki;
 9. teostatavate tööde kaks hinnapakkumust.
 10. nõusolekut töödelda taotluse menetluse raames oma andmeid;
 11. otsuse ja lepingu kättesaamise viisi.

Kui taotlejal ei ole võimalik või ta ei soovi kohandustööde teostamist ise korraldada, esitatakse taotlus ilma teostatavate tööde hinnapakkumusteta.

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada Tartu Vallavalitsuse  sotsiaalosakonnale e-posti aadressil anne-mai.ott@tartuvald.ee  (digitaalselt allkirjastatuna) või postiaadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald märgusõnaga " Elusaseme kohandamise toetus". 

Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Tartu vallavalitsuse teeninduspunktid Laevas, Tabiveres ja Piirissaarel.  

Info: sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott telefonil 5196 7738