Tartu vald korraldab konkursi "Tartu valla kaunis kodu 2022"

Tartu Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala ning esitama neid „Tartu valla kaunis kodu 2022" konkursile. Sellel aastal saab konkursile esitada kandidaate järgnevates kategooriates:

  • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja);
  • Kaunis kortermaja  ja ümbrus (korrusmaja või korrusmajade kogum, ridaelamu ja ümbritsev väliala);
  • Kaunis üldkasutatav hoone  koos välialaga (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja, noortekeskus, lasteaed jne);
  • Kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park või väljak vms);
  • Kaunis tootmis- või ärihoone ja teenindusõu (tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus);
  • Tähelepanuväärne keskkonnategu (näiteks kodanikualgatusel avaliku ruumi rikastamine haljastuse rajamise, põneva installatsiooni paigaldamise või muul moel avaliku ruumi parendamisse panustamine). 

Konkursile esitatud aedu/õuesid/tegusid hindab komisjon. Hindamisel arvestatakse eelkõige lahenduse ruumimõju, terviklikkust, heakorda, haljastuse lahendust ja väikevormide lahendust. Konkursi tulemused avalikustatakse Tartu valla kodulehel, Tartu Valla Kuukirjas, Facebooki lehel ning Tartu valla äpis.  Võitjad esitatakse Eesti kaunis kodu maakondlikku vooru.

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 31.maiks SIIN

Teeme oma kodu või ettevõtte ümbruse korda! Kandideeri ise või esita mõni Sulle teada olev kaunis kinnistu konkursile!