Kalastuskaartide taotlemine - eelinfo

Alates sellest aastast on Piirissaare püsielanikel võimalik kalastuskaarte taotleda läbi keskkonna https://kalaluba.ee/. Kalastuskaardi taotlemine eeldab kehtivat ID-kaarti ja paroole! Ka püügiandmete esitamine toimub samas keskkonnas. Paberkandjal taotlusi palume mitte esitada.

Kalastuskaarti saavad taotleda Piirissaare püsielanikud. Püügivõimaluste määruse alusel on püsiasustusega väikesaare püsielanikul võimalik osta kalastuskaart juhul, kui elanikul on olemas vastavale väikesaarele rahvastikuregistrijärgne sissekirjutus.