Tartu valla kaasava eelarve raames valgustatakse 20 bussipeatust

Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2021 hääletus on lõppenud!
 
Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 866 häält, millest 209 häält kogus kõige populaarsemaks osutunud ettepanek valgustada bussipeatuseid Tartu vallas. Ettepaneku esitaja Airika Torn pani kokku vahva video oma ettepaneku tutvustamiseks, mille eesmärk on tagada Tartu valla elanike ja eriti laste turvalisem liiklemine pimedal ajal bussipeatustes. Hääletusel osales 600 Tartu valla elanikku.
 
"Kõige populaarsemaks osutus Tartu valla kaasava eelarve hääletusel ettepanek number 1 - bussipeatuste valgustamine Tartu vallas. Ühe bussipeatuse valgustamine LED-valgustusega maksab umbes 1000 eurot. Kaasava eelarve raames saame seega valgustada 20 bussipeatust" kommenteeris vallavanem Jarno Laur sel aastal toiminud kaasava eelarve hääletustulemusi.
 
Hea vallarahvas, räägi kaasa, milline bussipeatus vajab valgustamist!
 
"Bussipeatuseid on Tartu vallas ligi 300. Selleks, et välja valida need 20 peatust, mis on pimedad ja vajavad valgustamist, soovime, et kohalikud elanikud kaasa räägiksid. Jagame lähiajal täpsemat infot, kuidas anda teada valgustamata bussipeatuse ja soovi selle valgustamiseks kohta" lisas abivallavanem Tarmo Raudsepp.
 
Tartu vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks!
 
PS! Kaasav eelarve toimub ka järgmisel aastal - hakake juba mõtlema, milliseid probleeme või murekohti näete, mida kaasava eelarve raames võiks parandada!
 
Vaata hääletuse tulemusi SIIT

Tartu valla kaasav eelarve 2021

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald 2021. aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2021. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.

Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2020!

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress

  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)

  • idee kirjeldus

  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu

  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave)

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.

Hääletamine toimub 1.detsembrist kuni 14.detsembrini 2020 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.

Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 1-4.detsembril 2020.

Igal hääletajal on 3 häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa).

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2021. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Esita oma ettepanek SIIN