Kaasav eelarve 2020

Tartu vald korraldas mullu esmakordselt kaasava eelarve ideekonkursi, mis saab jätku ka sel aastal. Kui sa tunned, et sinu ettepanek  võiks meie kõigi elu paremaks muuta, siis esita oma idee 2020. a. kaasavasse eelarvesse hiljemalt käesoleva aasta 31. oktoobriks.

Kaasav eelarve on võimalus viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa vallaeelarvest koostatakse kodanike ettepanekute ja hääletuse alusel, et anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud kõigi valla elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti. Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Ideede esitamisel tuleb märkida: esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress; idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu); idee kirjeldus; sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald. Hääletamine toimub 25. novembrist kuni 8. detsembrini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 2.-5. detsember 2019.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2020. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

2019. a. kaasavasse eelarvesse esitati 36 ideed, millest komisjon valis välja 10, mis suunati rahvahääletusele. Selle tulemusel võitis idee rajada rulapark Kõrvekülla, kogudes 111 häält, teiseks valiti 88 häälega mõte ehitada kogunemiskoht Vedu külakeskusesse.

Kõrveküla rulapargi ehitus valmib 20. septembriks. Vedu külakeskuse kogunemiskoht valmis augustis, vahetult küla 530. juubeli pidustusteks.

"Kuid kaasava eelarve ainus eesmärk ei ole võidutööde realiseerimine, vaid info saamine kogukondade vajadustest ja soovidest. Nii võib juhtuda, et ka hääletusel võiduta jäänud ideed valla tegevusplaanidesse lisanduvad. Nii näiteks on ka rahvahääletusel vaid 6 häält kogunud Äksi skatepark valmis ehitatud ja aleviku noored kasutavad seda aktiivselt iga päev. Veel on Tabivere parki rajamisel välijõusaal, mis samuti oli idee 2019. a. kaasavast eelarvest ning ette valmistamisel on Lähte terviseradade tunneli eskiis" kommenteeris vallavanem Jarno Laur.