Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvas jäätmejaamas

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Selli tn 19 ja Jaama 72 C ja asuvatesse jäätmejaamadesse. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta! 

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia. 

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327). 

Jäätmejaamas võivad olla järjekorrad. Palun varuge aega ja kannatust. 

 

SELLI TN 19 (END. TURU TN 49) 

1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16 

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16 

suletud riiklikel pühadel, välja arvatud nelipühad 

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele) 

  

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta. 

  

Tasuta võetakse vastu: 

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm); 

 • suurjäätmed (mööbel); 

 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)); 

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast); 

 • pakendijäätmed; 

 • töötlemata puit 

 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms); 

 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid: näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana). 

Tasu eest võetakse vastu: 

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 18 €/t;  

 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 108 €/t; 

 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 108 €/t; 

 • tekstiil, 18 €/t; 

 • markeerimata plast, 18 €/t; 

 • eterniit, 108 €/t; 
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse). 

 • segaolmejäätmed, 120 €/t; 

 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk. 

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi. 

  

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega: Aija Kosk, aija.kosk@tartu.ee tel 736 1204

  

Ohtlike jäätmete piirkogused: 

 • õlid 20 kg; 

 • õlifiltrid 10 tk; 

 • päevavalguslambid 10 tk; 

 • elavhõbedajäätmed 100 g; 

 • aegunud ravimid 2 kg; 

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg; 

 • olmekemikaalid 5 kg; 

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus); 

 • lahustid 10 kg; 

 • saastunud pakendid 10 kg; 

 • saastunud pühkematerjal 5 kg; 

 • pestitsiidid 10 kg; 

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg; 

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg. 

 

JAAMA 72C 

E–R 10–18   

L–P 10–16, riigipühadel suletud 

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele) 

  

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta. 

  

Tasuta võetakse vastu: 

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm); 

 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel); 

 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)); 

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara); 

 • pakendijäätmed; 

 • töötlemata puit; 

 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms); 

 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)). 

Tasu eest võetakse vastu: 

 • biolagunevad aiajäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t; 

 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ; 

 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t; 

 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 81,60 €/t; 

 • eterniit, 81,60 €/t; 
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse). 

 • segaolmejäätmed, 120 €/t; 

 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk. 

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega: 

tel 736 1273 ja 736 1248. 

  

Ohtlike jäätmete piirkogused: 

 • õlid 20 kg; 

 • õlifiltrid 10 tk; 

 • päevavalguslambid 10 tk; 

 • elavhõbedajäätmed 100 g; 

 • aegunud ravimid 2 kg; 

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg; 

 • olmekemikaalid 5 kg; 

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus); 

 • lahustid 10 kg; 

 • saastunud pakendid 10 kg; 

 • saastunud pühkematerjal 5 kg; 

 • pestitsiidid 10 kg; 

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg; 

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg. 

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.