Heakord

Tartu  valla heakord põhineb eesmärgil, et Tartu valla elanikud heakorrastavad enda  elamute ümbrused ja  ühise tegemise käigus abistavad heakorrastada ka avalike kohti. Heakorda õiguslikult reguleerib Tartu Vallavolikogu poolt  vastuvõetud heakorraeeskiri ja Tartu valla puude raie-eeskiri. Tartu vallas tegeleb avalike kohtade heakorraga OÜ Tartu Valla Kommunaal.

 

Heakorraeeskiri