Geoarhiiv

Tartu valla geomõõdistuste infosüsteem asub aadressil https://geoarhiiv.tartuvald.ee/

Autentimata kasutajal on võimalik vaadelda registreeritud geodeetiliste mõõdistuste informatsiooni.

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida.

Ettevõte (geodeetiliste tööde tegija) tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt siseneb esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR) kehtiv ehitusuuringute registreering.