Äksi aleviku ja Maarja-Magdaleena virgestusalade lõpliku lahenduse leidmiseks algas rahvahääletus

Hea vallaelanik!
 
Tartu vald viis 2021.aasta lõpus läbi kaasava eelarve rahvahääletuse, mille tulemusena viib vallavalitus aastal 2022 ellu hääletuse võitnud idee. Tartu valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitsid aastaks 2022 ettepanekud Äksi alevikku ja Maarja-Magdaleena külla virgestusalade rajamiseks.
 
Soovime kaasata kogukondasid lõpplahenduse leidmiseks. Viime läbi ajavahemikul 01.04-14.04.2022 rahvahääletuse, mille tulemusena valitakse välja Äksi alevikku ja Maarja-Magdaleena külla rajatavate virgestusalade lõpplahendus.
 
Rahvahääletusel saavad osaleda vaid Äksi aleviku (Äksi virgestusala hääletus) ja Maarja-Magdaleena küla (Maarja-Magdaleena virgestusala hääletus) elanikud. Igal vähemalt 16-aastasel elanikul on 1 hääl.
 
Peale hääletuse läbiviimist ja võitja selgumist täpsustatakse lahendust läbi projekteerimise. Juhul, kui mitu lahendust saavad sama palju hääli siis lõpliku valiku teeb vallavalitsus.
 
Hääletama SIIT
 
Foto on illustratiivne