Volikogu istungite materjalid

Kõik Tartu Vallavolikogu istungite materjalid on kättesaavad Tartu valla dokumendiregistrist Delta:

Protokollid

Määrused

Otsused

Istungitele esitatavad eelnõud