Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite varasemaid salvestusi ning protokolle JUURDEPÄÄS VOLISESSE. Istungeid on võimalik jälgida reaalajas ja järelvaadata Tartu Vallavolikogu Youtube kanalilt SIIT

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub 16.novembril

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. novembril 2022 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1. Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022 – 2032

2. Vallavara omandamine

3. Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

4. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

5. Loa andmine halduslepingu sõlmimisek

6. Osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

7. Urbact projekti Active Citizens raames koostatud „Tartu valla avaliku valitsemise ja kaasamise tegevuskava" heakskiitmine

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu