Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub 15.juunil

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. juunil 2022 algusega kell 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD                            

1. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

2. Tartu Vallavolikogu 22.02.2018  määruse nr 6 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

3. Tartu valla üldplaneeringu kehtestamine

4. Laeva Vallavolikogu ja Piirissaare Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

5. Projektis „Lähtel Kase tn 7 noortekeskuse hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

6. Projektis „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

7. Projekti asendamine „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme" taotlemisõigusega projektide nimekirjas

8. Osalemine ettevalmistavates tegevustes sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamiseks

9. Tartu valla kaevetööde  ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri

10. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

11. Tartu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

12. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.