Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. 

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda lähima sotsiaaltööspetsialisti poole, kes hindab teenuse vajaduse ja teenuse osutajale suunamise. Võlanõustamise teenus on Tartu valla sissekirjutusega inimestele tasuta.  

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile. 

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord