Suureaia ja Väikeaia kinnistute rendikonkurss

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi põllumajanduslike maade -  Suureaia (79402:001:0467, kinnistu nr 4410804) ja Väikeaia (79402:001:0466, kinnistu nr 4410904) rendile andmiseks viieks aastaks.

Rentnikule antakse viieks aastaks kasutamiseks Lepingus toodud tingimustel järgmised Tartu valla munitsipaalomandis olevad katastriüksused (edaspidi: Kinnistud):

Jrk. nr

Nimi

Katastritunnus

Kinnistu nr

Rendile antav

pindala

Sihtotstarve

1

Suureaia

79402:001:0467

4410804

ca 7200  m2

Maatulundusmaa

2

Väikeaia

79402:001:0466

4410904

11595 m²

Maatulundusmaa

 

Arvestades asjaolu, et Suureaia kinnistut kasutavad osaliselt Äksi aleviku elanikud enda aiamaadena ning nimetatud maakasutus jätkub ka pärast käesoleva lepingu sõlmimist, antakse Suureaia kinnistust rendile ca 7200 m2 maad, vastavalt lepingu lisaks 1 olevale kaardile. Rendile antakse maa, mida Äksi aleviku elanikud ei kasutata aiamaadena.

Kinnistud antakse rendile viieks aastaks ühe paketina, renditasu enampakkumise alghind 400 eurot aastas.

Senisel maakasutajal on võimalus astuda rendilepingusse kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja asemele, sõlmides lepingu kõrgeima pakkumuse kohase maksumusega.

Rendileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist vallavalitsuse poolt ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest. 

Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub rendilepingu sõlmimisest või kui rendilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kaotab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks.

Elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud tasub müüja.

Enampakkumisel osalejatelt ei nõuta osavõtumaksu ja tagatisraha.  

Rendikonkurss algab 29.09 kell 10:00

Rendikonkurss lõpeb 27.10 kell 10:00

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kadi Kukk tel 5347 6179 või kadi.kukk@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsuse korraldusega on võimalik tutvuda SIIN

Enampakkumise leiad SIIT