Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus suunab avalikule väljapanekule Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule 20.10-06.11.2023.

Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik eelnõu kohta esitada kirjalikult ettepanekuid e-mailil tartuvald@tartuvald.ee.

Kui avaliku väljapaneku perioodil esitatakse eelnõu sisuliselt muutvaid ettepanekuid, korraldab Tartu vald valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute arutamiseks avaliku koosoleku 07.11.2023 kell 17:00 Tartu Vallavalitsuses Haava tn 6, Kõrveküla alevik.