Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.02.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti elektrooniline enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.02.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

2021.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1.veebruaril 2021 ning taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2021.   Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1.veebruaril

2021.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1.veebruaril 2021 ning taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2021.   Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on...

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 astub ettevalmistustes suure sammu edasi

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad...

Tuletame meelde, et Tartu vallas, Vahi alevikus ja Tila külas on seoses sujuva liikluse tagamisega mõnedel tänavatel parkimine ja/või peatamine keelatud. Parkimine on keelatud: ...

Meeldetuletus: Vahi alevikus ja Tila külas on osadel tänavatel parkimine ja/või peatumine keelatud

Tuletame meelde, et Tartu vallas, Vahi alevikus ja Tila külas on seoses sujuva liikluse tagamisega mõnedel tänavatel parkimine ja/või peatamine keelatud. Parkimine on keelatud: ...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab eraisikuid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks.   Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee...

KIK toetab eraisikuid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab eraisikuid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks.   Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee...

Head autoomanikud!   Kõrveküla alevikus asuva Kooli tänava ääres on lubatud peatuda lühiajaliselt (kuni 15 min). Planeeritud on parkimisalale 4 sõiduauto kohta ja peatuda võib...

Teade seoses parkimiskorraldusega Kõrveküla alevikus asuval Kooli tänaval

Head autoomanikud!   Kõrveküla alevikus asuva Kooli tänava ääres on lubatud peatuda lühiajaliselt (kuni 15 min). Planeeritud on parkimisalale 4 sõiduauto kohta ja peatuda võib...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Kasutuses oleva asbesti kaardistamine

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Alates 13.jaanuarist on lubatud minna nende veekogude jääle, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 cm.  Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust.   ...

Siseveekogudel on jääle minek lubatud

Alates 13.jaanuarist on lubatud minna nende veekogude jääle, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 cm.  Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust.   ...

Kõrveküla-Tartu kergliiklustee lõigu ajutine sulgemine ja ümbersuunamine on planeeritud järgmise nädala lõpuni.   Kergliiklusteelt suunatakse liiklus ajutiselt teisele poole...

Kõrveküla-Tartu kergliiklustee lõik suletakse ajutiselt

Kõrveküla-Tartu kergliiklustee lõigu ajutine sulgemine ja ümbersuunamine on planeeritud järgmise nädala lõpuni.   Kergliiklusteelt suunatakse liiklus ajutiselt teisele poole...

Oma murega ei pea olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistid annavad nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal...

Vaimse Tervise Nõustamine pakub tasuta veebinõustamise võimalusi

Oma murega ei pea olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistid annavad nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal...

Tartu vald kutsus aasta lõpus kampaaniaga „Olete meie kallisvara – registreeru Tartu valla elanikuks!" kõiki kodanikke ülesse registreerima end Tartu valla elanikuks. Tartu valla elanike...

Tartu vald kinkis uutele vallaelanikele korduvkasutatavad maskid

Tartu vald kutsus aasta lõpus kampaaniaga „Olete meie kallisvara – registreeru Tartu valla elanikuks!" kõiki kodanikke ülesse registreerima end Tartu valla elanikuks. Tartu valla elanike...

Tartu Valla Spordikool on rajanud suusarajad Lähtele, Majoraadi parki, Raadimõisa hotelli juurde, Maarja-Magdaleena staadionile, Tabivere parki ja Vedu metsa.   Uisutada saab Lähtel...

Vaata järgi, kus saab Tartu vallas suusatada ja uisutada!

Tartu Valla Spordikool on rajanud suusarajad Lähtele, Majoraadi parki, Raadimõisa hotelli juurde, Maarja-Magdaleena staadionile, Tabivere parki ja Vedu metsa.   Uisutada saab Lähtel...

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Kohanimeseaduse § 6 lg 8 kohaselt: Kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise...

Kohanime eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lg 8 kohaselt: Kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise...

Omniva proovib hoida ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikese ja loomulikult tagatakse postiteenuse kättesaadavus klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad...

Tabivere postkontor on ajutiselt SULETUD

Omniva proovib hoida ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikese ja loomulikult tagatakse postiteenuse kättesaadavus klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad...

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja...

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja...

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 puhanguga on ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud on...

Helista tasuta hingehoiu telefonile 116 123

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 puhanguga on ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud on...

Tartu Vallavolikogu tunnistas 17.12.2020 otsusega nr 60 osaliselt kehtetuks Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. AS Tartu Veevärk...

Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 17.12.2020 otsusega nr 60 osaliselt kehtetuks Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. AS Tartu Veevärk...

Tartu Vallavalitsus võttis 17.12.2020 korraldusega nr 1106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,1...

Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.12.2020 korraldusega nr 1106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,1...

Tartu Vallavalitsus algatas 17.12.2020 korraldusega nr 1105 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Stardiraja tn 12...

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.12.2020 korraldusega nr 1105 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Stardiraja tn 12...

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. ...

Kontrolli rahvastikuregistris oma andmeid!

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. ...

Sotsiaalkindlustusamet koostöös sotsiaalministeeriumiga viivad järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi abivahendite pilootprojekti. Projekti raames saavad riigipoolse soodustusega...

Tööealisi inimesi kutsutakse osalema abivahendite pilootprojektis

Sotsiaalkindlustusamet koostöös sotsiaalministeeriumiga viivad järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi abivahendite pilootprojekti. Projekti raames saavad riigipoolse soodustusega...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.12.2020 korraldusega nr 1104 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha. Planeeringuga on ette nähtud laiendada...

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.12.2020 korraldusega nr 1104 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha. Planeeringuga on ette nähtud laiendada...

Looduses liikudes tuleks enda ja teiste huvides jätkuvalt silmas pidada, et: Nii radadel liikudes kui vaatetornides hoia distantsi teiste looduses liikujatega.  Lähikontaktide...

Lähed loodusesse, järgi juhiseid!

Looduses liikudes tuleks enda ja teiste huvides jätkuvalt silmas pidada, et: Nii radadel liikudes kui vaatetornides hoia distantsi teiste looduses liikujatega.  Lähikontaktide...

Haava postkontor on kuni 29.01.2021 ajutiselt suletud.   Asendav postiasutus: Haava postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Raadi postkontor, asukohaga Narva mnt 112,...

Haava postkontor on ajutiselt SULETUD

Haava postkontor on kuni 29.01.2021 ajutiselt suletud.   Asendav postiasutus: Haava postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Raadi postkontor, asukohaga Narva mnt 112,...

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas riikliku immuniseerimiskava muudatused, millega võimaldatakse alates tuleva aasta 1. oktoobrist gripivastast vaktsineerimist kõigile 65-aastatele ja...

Tulevast sügisest võimaldatakse tasuta gripivaktsineerimist kõigile vanemaealistele

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas riikliku immuniseerimiskava muudatused, millega võimaldatakse alates tuleva aasta 1. oktoobrist gripivastast vaktsineerimist kõigile 65-aastatele ja...

Uuest aastast laieneb esmatasandi teenuste loetelu, kuhu haigekassa suunab varasemaga võrreldes 5,7 miljonit eurot rohkem. Teiste teenuste seas saab lisarahastuse õendusteenus hooldekodudes ning...

Uuest aastast toetab haigekassa 5,7 miljoni euro võrra enam esmatasandi teenuseid

Uuest aastast laieneb esmatasandi teenuste loetelu, kuhu haigekassa suunab varasemaga võrreldes 5,7 miljonit eurot rohkem. Teiste teenuste seas saab lisarahastuse õendusteenus hooldekodudes ning...

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.09.-21.10.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati...

Tartu valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.09.-21.10.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati...

Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2021 hääletus on lõppenud!   Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 866 häält, millest 209 häält kogus kõige populaarsemaks osutunud...

Tartu valla kaasava eelarve raames valgustatakse 20 bussipeatust

Tartu valla kaasava eelarve aastaks 2021 hääletus on lõppenud!   Tartu valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 866 häält, millest 209 häält kogus kõige populaarsemaks osutunud...

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse toetada Tartu valla koolilapsi ja nende peresid koolitoidupakkidega. Tartu valla koolid edastasid läbi erinevate kanalite info lapsevanematele, kellel oli...

Tartu valla koolid jagavad kooliõpilastele toidupakke

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse toetada Tartu valla koolilapsi ja nende peresid koolitoidupakkidega. Tartu valla koolid edastasid läbi erinevate kanalite info lapsevanematele, kellel oli...

Tartu Vallavolikogu võttis 26. novembril toimunud vallavolikogu istungil vastu määruse nr 20 –Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. ...

Muudatused sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras

Tartu Vallavolikogu võttis 26. novembril toimunud vallavolikogu istungil vastu määruse nr 20 –Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. ...

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid Tartu valla kaudu. Selleks on kõik siiani teenusel olnud lapsevanemad oodatud kohtuma Tartu valla...

Raske - ja sügavapuudega laste tugiteenusele saamine läheb lihtsamaks

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid Tartu valla kaudu. Selleks on kõik siiani teenusel olnud lapsevanemad oodatud kohtuma Tartu valla...

Miks peaksid oma elukoha juba TÄNA registreerima Tartu valda?   Iga valda registreeritud elanik on oluline. Kaasame oma kodanikke otsustesse. Kodukandi heaks saab otsustada...

Registreeri end Tartu valla elanikuks juba täna!

Miks peaksid oma elukoha juba TÄNA registreerima Tartu valda?   Iga valda registreeritud elanik on oluline. Kaasame oma kodanikke otsustesse. Kodukandi heaks saab otsustada...

Viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi. Päästeamet paneb kõigile südamele, et praegu on jää veel liiga õhuke ning inimest ei kanna. „Nõrgal jääl...

Praegustes oludes on jääle minek eluohtlik

Viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi. Päästeamet paneb kõigile südamele, et praegu on jää veel liiga õhuke ning inimest ei kanna. „Nõrgal jääl...

Valminud on Tartu valla kalender aastaks 2021. Kõik kes soovivad kalendri oma koduseinale riputada, saavad sellele järgi minna lähimasse Tartu valla raamatukogusse. Eriolukorra tõttu tuleb...

Tartu valla kalendri aastaks 2021 saab iga soovija omale raamatukogust

Valminud on Tartu valla kalender aastaks 2021. Kõik kes soovivad kalendri oma koduseinale riputada, saavad sellele järgi minna lähimasse Tartu valla raamatukogusse. Eriolukorra tõttu tuleb...

Aasta tublimad väärtuskasvatajad said tunnustuseks rändkarika Eile, 2. detsembril toimunud veebikonverentsil selgusid lasteaiad ja koolid, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskujuväärivat...

Tabivere Lasteaed pälvis tunnustuse

Aasta tublimad väärtuskasvatajad said tunnustuseks rändkarika Eile, 2. detsembril toimunud veebikonverentsil selgusid lasteaiad ja koolid, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskujuväärivat...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.12.2020 korraldusega nr 1044 Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha. Planeeringu koostamisest...

Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.12.2020 korraldusega nr 1044 Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha. Planeeringu koostamisest...

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja...

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja...

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/ 2020-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna Klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad...

Emajõe Veevärgi uued teenuste hinnad alates 01.01.2021

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/ 2020-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna Klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad...

Tartu vald jagab tasuta kõikidele Tartu valla koolide õpilastele korduvkasutatavad Softmed näomaskid.   Tartu valla kriisikomisjon otsustas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks...

Maskid on teel: Kolm tuhat maski on Tartu valla kooliõpilaste poole teel

Tartu vald jagab tasuta kõikidele Tartu valla koolide õpilastele korduvkasutatavad Softmed näomaskid.   Tartu valla kriisikomisjon otsustas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks...

Tartu vallale kuulub üle kogu valla maid, millel paiknevad kohalike elanike poolt kasutatavad kuurid, garaažid, laudad jms. Vald on ette võtnud projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada...

Tartu vald kogub andmeid elanike poolt kasutatavate kuuride kohta

Tartu vallale kuulub üle kogu valla maid, millel paiknevad kohalike elanike poolt kasutatavad kuurid, garaažid, laudad jms. Vald on ette võtnud projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada...

Tartu vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus aastaringselt elatakse.  Hea Tartu valla elanik - palun kontrolli, et omad sissekirjutust...

Teade seoses lumetõrjega - sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada!

Tartu vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus aastaringselt elatakse.  Hea Tartu valla elanik - palun kontrolli, et omad sissekirjutust...

Tartu Vallavalitsus võttis 26.11.2020 korraldusega nr 1031 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha. ...

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.11.2020 korraldusega nr 1031 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha. ...

Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel kavandada nüüdisaegse kujundusega mitme...

Tartu Vallavalitsus korraldab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi

Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel kavandada nüüdisaegse kujundusega mitme...

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite e-teenuse arendus on jõudnud järgimisesse etappi ning alates 1. detsembrist ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info...

Alates 1. detsembrist kaob täielikult paberil abivahendi kaart

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite e-teenuse arendus on jõudnud järgimisesse etappi ning alates 1. detsembrist ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info...

Käes on taas aeg end nähtavaks teha ja helkurid välja otsida, kuna hommikuti kooli-tööle minnes ja sealt tulles on õues pime.   Õigesti kinnitatud helkur või helkiv toode teeb Sind...

Tee end sõidukijuhile pimedas nähtavaks

Käes on taas aeg end nähtavaks teha ja helkurid välja otsida, kuna hommikuti kooli-tööle minnes ja sealt tulles on õues pime.   Õigesti kinnitatud helkur või helkiv toode teeb Sind...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 19.11.2020 korraldusega nr 994 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha. Planeeringuga on ette nähtud jagada...

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 19.11.2020 korraldusega nr 994 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha. Planeeringuga on ette nähtud jagada...

Üle-eestiline noorsootöö nädal „Loon ise oma elu" kestab kuni 30. novembrini. Nädala teema on noorte osalus ja ettevõtlikkus. Astu läbi veebilehelt www.noorsootoonadal.ee , kuhu oleme...

Algas üle-eestiline noorsootöö nädal „Loon ise oma elu“

Üle-eestiline noorsootöö nädal „Loon ise oma elu" kestab kuni 30. novembrini. Nädala teema on noorte osalus ja ettevõtlikkus. Astu läbi veebilehelt www.noorsootoonadal.ee , kuhu oleme...

Keskkonnaministeerium: „nähtamatute jäätmete" keskkonnamõju on isegi suurem kui nähtavate Tänavusel üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal soovitakse panna inimesi kaalutlema...

Sulle kerge, keskkonnale koorem

Keskkonnaministeerium: „nähtamatute jäätmete" keskkonnamõju on isegi suurem kui nähtavate Tänavusel üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal soovitakse panna inimesi kaalutlema...

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Päeva maaüksuse (79403:002:0349) detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Päeva maaüksuse (79403:002:0349) detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib...