Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal. Hajaasustuse programmi Tartu valla...

Esmaspäevast avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal. Hajaasustuse programmi Tartu valla...

6 veebruaril toimus, Tallinnas, Õpetajate  majas 2019. aasta parimate seeniorisportlaste autasustamine. Autasud spordialade parimatele ning  medalivõitjatele andsid üle EOK...

Tartu Valla Spordikooli treener Iivi Kaljuvee pälvis tunnustuse

6 veebruaril toimus, Tallinnas, Õpetajate  majas 2019. aasta parimate seeniorisportlaste autasustamine. Autasud spordialade parimatele ning  medalivõitjatele andsid üle EOK...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Neljapäeval, 6.veebruaril osalesid Tartu Vallavalitsuse GIS spetsialist Tatjana Obuhova ja planeeringute spetsialist Kristel Altsaar...

Nädalakiri 27.01-09.02.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Neljapäeval, 6.veebruaril osalesid Tartu Vallavalitsuse GIS spetsialist Tatjana Obuhova ja planeeringute spetsialist Kristel Altsaar...

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 06.02.2020 istungil korraldusega nr 128 võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu Vallale kuuluvad AS Hansa Bussiliinide 168 aktsiat alghinnaga 117,60...

AS Hansa Bussiliinide aktsiate enampakkumine

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 06.02.2020 istungil korraldusega nr 128 võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu Vallale kuuluvad AS Hansa Bussiliinide 168 aktsiat alghinnaga 117,60...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1  alusel. ...

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1  alusel. ...

"Löömatu teekond" on avatud grupiga sotsiaalprogramm lähisuhtevägivalda kasutanud meestele. Programmi eesmärk on aidata katkestada vägivaldne käitumine ja tuua turvalisus suhetesse...

Tule programmi "Löömata teekond" infopäevale

"Löömatu teekond" on avatud grupiga sotsiaalprogramm lähisuhtevägivalda kasutanud meestele. Programmi eesmärk on aidata katkestada vägivaldne käitumine ja tuua turvalisus suhetesse...

Tartu Vallavalitsus ootab tööle tugiisikut, kes koostöös Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajatega aitaksid tagada lapsele turvalist ja toetavat koolikeskkonda.  Kandidaadilt ootame vähemalt...

Pakume tööd TUGIISIKULE

Tartu Vallavalitsus ootab tööle tugiisikut, kes koostöös Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajatega aitaksid tagada lapsele turvalist ja toetavat koolikeskkonda.  Kandidaadilt ootame vähemalt...

Tabivere piirkonna XV alimänge jätkati II etapi võistlustega 1. veebruaril Lähtel, kus pidi lisaks paarisvõrkpallile, nooleviskele ja mälumängule kavas olema ka suusatamine, mille lume...

Tabivere piirkonna XV talimängude II etapil selgusid võitjad

Tabivere piirkonna XV alimänge jätkati II etapi võistlustega 1. veebruaril Lähtel, kus pidi lisaks paarisvõrkpallile, nooleviskele ja mälumängule kavas olema ka suusatamine, mille lume...

*Kreeka-rooma maadlus - Lähte maadlusmaja (E; T; K; R kell 15.00-17.30) Treener Toomas Proovel, telefon +372 505 3459   *Judo -Lähte maadlusmaja (E; T; N kell 17.45-19.15) ...

Tartu valla Spordikool ootab treeningutele uusi õpilasi

*Kreeka-rooma maadlus - Lähte maadlusmaja (E; T; K; R kell 15.00-17.30) Treener Toomas Proovel, telefon +372 505 3459   *Judo -Lähte maadlusmaja (E; T; N kell 17.45-19.15) ...

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu  täpsustamiseks Vahi tee 7 maaüksuse osas...

Avatud menetlus Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu  täpsustamiseks Vahi tee 7 maaüksuse osas...

Aasta 2019 on Tartu valla jaoks olnud väga tegus aasta.  Siin on väike kokkuvõte iga osakonna tegemistest möödunud aastal nii sõnas kui numbris! MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD ...

Pilguheit aastale 2019

Aasta 2019 on Tartu valla jaoks olnud väga tegus aasta.  Siin on väike kokkuvõte iga osakonna tegemistest möödunud aastal nii sõnas kui numbris! MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD ...

Tartu Vallavalitsus võttis 22.01.2020 korraldusega nr 74 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus...

Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 22.01.2020 korraldusega nr 74 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus...

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ 14. jaanuaril toimus vastavalt Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskavale kultuurirahva kuukoosolek. Sel korral toimus koosolek Tartu...

Nädalakiri 13.01-26.01.2020

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ 14. jaanuaril toimus vastavalt Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskavale kultuurirahva kuukoosolek. Sel korral toimus koosolek Tartu...

Tartu valla kaasava eelarve ideekorje lõppes 31. oktoobril 2019. Hääletamine toimus 25. novembrist kuni 8. detsembrini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS. Tartu vallavalitsus viib...

Tartu valla kaasava eelarve hääletuse tulemused

Tartu valla kaasava eelarve ideekorje lõppes 31. oktoobril 2019. Hääletamine toimus 25. novembrist kuni 8. detsembrini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS. Tartu vallavalitsus viib...

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool kuulutab välja kooli 340. aastapäevale, keeleteadlase J. V. Veski mälestusele ja emakeelepäevale pühendatud õpilaste omaloominguvõistluse "Koolilood"....

Omaloominguvõistlus "Koolilood"

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool kuulutab välja kooli 340. aastapäevale, keeleteadlase J. V. Veski mälestusele ja emakeelepäevale pühendatud õpilaste omaloominguvõistluse "Koolilood"....

Kodanike Euroopa programmiperioodi kolm viimast taotlustähtaega on 4. veebruar, 3. märts ja 1. september. Ajaloolise mälu, sõpruslinnade, linnade võrgustike ja kodanikuühiskonna projektide...

Kodanike Euroopa 2020. aasta taotlusvoorud on avatud!

Kodanike Euroopa programmiperioodi kolm viimast taotlustähtaega on 4. veebruar, 3. märts ja 1. september. Ajaloolise mälu, sõpruslinnade, linnade võrgustike ja kodanikuühiskonna projektide...

Tartu Vallavalitsus kuulutas välja kampaania, mille raames otsitakse Tartu vallas tegutsevaid erinevaid väikeettevõtjaid. Kampaania eesmärgiks on kaardistada Tartu valla territooriumil...

Väikeettevõtjad - otsime teid!

Tartu Vallavalitsus kuulutas välja kampaania, mille raames otsitakse Tartu vallas tegutsevaid erinevaid väikeettevõtjaid. Kampaania eesmärgiks on kaardistada Tartu valla territooriumil...

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 34 Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820)  maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu...

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 34 Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820)  maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 35 Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 (kü 79401:006:1580) maaüksuse detailplaneeringu.   Planeeringu algatamise eesmärgiks on...

Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 35 Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 (kü 79401:006:1580) maaüksuse detailplaneeringu.   Planeeringu algatamise eesmärgiks on...

Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.ee leiab info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui ka valdkonna koolitustest. Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited,...

Uus mürgistusinfo leht 16662.ee aitab mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida

Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.ee leiab info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui ka valdkonna koolitustest. Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited,...

Tartus algab 23. jaanuaril KOOLITUS LAPSEVANEMATELE „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani?" Hea lapsevanem*, kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist ametit Sa soovid pidada?...

Kuidas jõuda oma unistuste töökohani?

Tartus algab 23. jaanuaril KOOLITUS LAPSEVANEMATELE „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani?" Hea lapsevanem*, kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist ametit Sa soovid pidada?...

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada...

Eesti Töötukassalt saab taotleda alaealise töötamise toetust

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada...

Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr 59 kohaselt ning seoses kevadise teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu vallavalitsus otsustab : Piirata Tartu...

Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel

Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr 59 kohaselt ning seoses kevadise teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu vallavalitsus otsustab : Piirata Tartu...

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut,...

Regionaalse kultuuritegevuse I taotlusvoor on avatud

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut,...

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus (MTÜ või sihtasutuse vormis). Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida....

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2020. aasta taotlusvoor

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus (MTÜ või sihtasutuse vormis). Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida....

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Replace OÜ jäätmeloa muutmise taotluse. Ettevõte omab jäätmeluba vastavalt jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p-le 2 elektri- ja...

Replace OÜ jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Replace OÜ jäätmeloa muutmise taotluse. Ettevõte omab jäätmeluba vastavalt jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p-le 2 elektri- ja...

Foto: Estrit Aasma Tartu Vallavalitsus  kuulutas  2019.aasta lõpus välja Tartu valla elanikuks registreerimise kampaania, mis toimus ajavahemikul  ...

Tartu valla elanikuks registreerimise kampaania võitjad on selgunud

Foto: Estrit Aasma Tartu Vallavalitsus  kuulutas  2019.aasta lõpus välja Tartu valla elanikuks registreerimise kampaania, mis toimus ajavahemikul  ...

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste...

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Eelmise aasta detsembrikuus viisime läbi koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas valgusskulptuuride ideekonkursi, et leida Tartu...

Nädalakiri 23.12.2019-12.01.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Eelmise aasta detsembrikuus viisime läbi koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas valgusskulptuuride ideekonkursi, et leida Tartu...

Seoses uue aasta saabumisega vabanesid Lähte Spordihoones mõned saali kasutamise ajad:   Esmaspäev 19.30 - 21.00 ( kogu saal)  Teisipäev     18.00 - 19.30 (...

Lähte Spordihoone saalis vabanesid saali kasutamise ajad

Seoses uue aasta saabumisega vabanesid Lähte Spordihoones mõned saali kasutamise ajad:   Esmaspäev 19.30 - 21.00 ( kogu saal)  Teisipäev     18.00 - 19.30 (...

Alates 18. detsembrist avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiselektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib...

KIK kuulutas välja elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru

Alates 18. detsembrist avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiselektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD 10.12.2019 toimus Erminurme tee 2, 4, 6 kinnistu korterelamute arhitektuurikonkursi võidutöö valimine. Kogunes žürii. Konkursil...

Nädalakiri 09.12-22.12.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD 10.12.2019 toimus Erminurme tee 2, 4, 6 kinnistu korterelamute arhitektuurikonkursi võidutöö valimine. Kogunes žürii. Konkursil...

Tartu Vallavalitsus võttis 19.12.2019 korraldusega nr 1054 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 7,8...

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 19.12.2019 korraldusega nr 1054 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 7,8...

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1045 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu....

Erala külas asuva Erala keskuse 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1045 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu....

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1044 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu....

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1044 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu....

„Maa-amet on välja kuulutanud avalikud kirjalikud enampakkumised piirkonnas asuvate kinnisasjade  kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtajad on 30.01.2020 ja  11.02.2020. ...

Maa-Ameti enampakkumised

„Maa-amet on välja kuulutanud avalikud kirjalikud enampakkumised piirkonnas asuvate kinnisasjade  kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtajad on 30.01.2020 ja  11.02.2020. ...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.11.2019 korraldusega nr 1018 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Planeeringuga muudetakse...

Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.11.2019 korraldusega nr 1018 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Planeeringuga muudetakse...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk osales 6.detsembril Tallinnas toimunud koolitusel, mis keskendus määruse "Jäätmete...

Nädalakiri 25.11-08.12.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk osales 6.detsembril Tallinnas toimunud koolitusel, mis keskendus määruse "Jäätmete...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 28.11.2019 otsusega nr 106 Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise...

Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79 kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 28.11.2019 otsusega nr 106 Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise...

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otusega nr 105 Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala suurus oli ca 12 ha. ...

Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otusega nr 105 Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala suurus oli ca 12 ha. ...

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otsusega nr 107 Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu Vabriku tn 3 (kü 79401:006:0718) osas. Vahi aleviku...

Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Vabriku tn 3 maaüksuse osas

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otsusega nr 107 Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu Vabriku tn 3 (kü 79401:006:0718) osas. Vahi aleviku...

29. veebruaril 2020 suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110. Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne...

1. märtsist 2020 saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112

29. veebruaril 2020 suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110. Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Reedel, 22.novembril osales Tartu Vallavalitsuse GIS-spetsialist Tatjana Obuhova kohalike omavalitsuste GIS-seminaril „Targa omavalitsuse...

Nädalakiri 11.11-24.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Reedel, 22.novembril osales Tartu Vallavalitsuse GIS-spetsialist Tatjana Obuhova kohalike omavalitsuste GIS-seminaril „Targa omavalitsuse...

Tartu Vallavalitsus kuulutas 14. novembril 2019 välja hoonestusõiguse konkursi Elistvere külas asuvale ajaloolisele mõisaaidale edasise kasutaja leidmiseks. Endistel aegadel Elistvere mõisa...

HOONESTUSÕIGUSE KONKURSS ELISTVERE MÕISAAIDA KASUTAMISEKS

Tartu Vallavalitsus kuulutas 14. novembril 2019 välja hoonestusõiguse konkursi Elistvere külas asuvale ajaloolisele mõisaaidale edasise kasutaja leidmiseks. Endistel aegadel Elistvere mõisa...

Planeeringu algatamise eesmärk on laiendada Rähni tänava üksikelamute piirkonda piki Murisoo peakraavi äärt, jagada Rähni maaüksus (kü tunnus 79403:002:1455) elamumaa sihtotstarbega kruntideks...

Tartu Vallavalitsus algatas 06.11.2019 korraldusega nr 946 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu algatamise eesmärk on laiendada Rähni tänava üksikelamute piirkonda piki Murisoo peakraavi äärt, jagada Rähni maaüksus (kü tunnus 79403:002:1455) elamumaa sihtotstarbega kruntideks...

Hei sina, jah, just sina - sind me otsimegi!  Oled väga oodatud meie Ripsiku perekonda, sest meil on veel ainult üks pereliige puudu. Täiskasvanud nimetavad teda keerulise nimega - ...

Raadi lasteaed Ripsik otsib oma kollektiivi eripedagoogi

Hei sina, jah, just sina - sind me otsimegi!  Oled väga oodatud meie Ripsiku perekonda, sest meil on veel ainult üks pereliige puudu. Täiskasvanud nimetavad teda keerulise nimega - ...

Tartu Vallavalitsus avas täna hommikul Kõrveküla kooli juurdeehituse hanke pakkumised. Esialgu reedel, 15. novembril 2019 lõppema pidanud hange tuli edasi lükata reedel riigihangete registrit...

Kõrveküla kooli juurdeehituse hange oli edukas

Tartu Vallavalitsus avas täna hommikul Kõrveküla kooli juurdeehituse hanke pakkumised. Esialgu reedel, 15. novembril 2019 lõppema pidanud hange tuli edasi lükata reedel riigihangete registrit...

Kahe kuu eest Euroopa kultuuripealinnaks valitud Tartu 2024 korraldab 21. novembril esimese suursündmuse pärast tiitlivõitu. Rahvusvahelisele Kultuurikompassi foorumile "Kuidas kultuuris osavalt...

Rahvusvaheline foorum vabatahtlike kaasamisest annab Tartu 2024 tiitlivõidu järgsetele sündmustele avapaugu

Kahe kuu eest Euroopa kultuuripealinnaks valitud Tartu 2024 korraldab 21. novembril esimese suursündmuse pärast tiitlivõitu. Rahvusvahelisele Kultuurikompassi foorumile "Kuidas kultuuris osavalt...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD 7.-8. november viibisid vallaarhitekt Egle ja planeeringute spetsialist Kristel Tartus toimunud Planeerimiskonverentsil. Kaks pikka päeva...

Nädalakiri 28.10-10.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD 7.-8. november viibisid vallaarhitekt Egle ja planeeringute spetsialist Kristel Tartus toimunud Planeerimiskonverentsil. Kaks pikka päeva...