« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 25. märtsil

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega 16:00 elektrooniliselt Teamsis ja Volises.

 

PÄEVAKORD

1. Politsei- ja Piirivalveameti infopunkt

Ettekandjad: piirkonna politseinikud Kadri Kroonberg ja Kadri Ala                           

2. J.V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi                                                                                                                 

3. Tabivere Lasteaia põhimäärus

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

4. Asendushooldusteenuse osutamine

Ettekandja: sotsiaal- ja haridusosakonna juhatajaAnne Aleksejev

5. Tartu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 15 „Raadi lasteaia detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallarhitekt Egle Nõmmoja

6. Projektis „Kõrvekülas Haava tn 6 vallamaja hoone energiatõhususe parandamine" osalemine

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine                                                      

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

8. Vallavara omandamine Tammistu kergliiklustee                                                       

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsep

9. Vallavara omandamine Laeva-Valmaotsa kergliiklustee                                                       

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp               

10. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.