« Tagasi

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teotahtelist juristi!

Tartu Vallavalitsus pakub tööd teotahtelisele juristile. Ametikoha põhieesmärgiks on valla ehitus- ja planeeringuosakonna töö õiguspärasuse tagamine, juriidiline toetamine.

 

Tartu Vallavalitsusse ametisse astuv jurist on: 

  • iseseisev ja otsustusvõimeline; 

·                 julge ja avatud; 

·                 koostöövalmis; 

·                 hea analüüsi- ja üldistusvõimega; 

·                 väga hea läbirääkimis- ja argumenteerimisoskusega; 

·                 hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega; 

·                 tulemuslik ka pingelistes situatsioonides; 

·                 orienteeritud KOVi huvidele; 

·                 Sulle meeldib valitud eriala, naudid juriidiliselt keerukate ülesannete lahendamist ja enda proovile panekut; 

·                 soovid keskenduda ehitus- ja planeerimisvaldkonna juriidilistele väljakutsetele.    

 

Edukal kandidaadil on: 

·                 õigusalane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);

·                 juriidilise töö kogemus (soovitavalt avalikus sektoris);

·                 väga head teadmised ehitus-, planeerimis- ning haldusõigusest.

 

CV koos haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 28.juuni 2024  Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „JURISTI KONKURSS".    

 

Lisainformatsioon:  Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-post egle.nommoja@tartuvald.ee tel 53339166