« Tagasi

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teede ja liikluskorralduse spetsialisti!

Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teede ja liikluskorralduse spetsialisti, kelle põhiliseks tööülesandeks on teede ja tänavatega seotud tegevuste (planeerimine, projekteerimine, ehitamine, hooldamine) koordineerimine ja korraldamine. 

 

Tartu Vallavalitsusse ametisse astuv teede ja liikluskorralduse spetsialist on: 

  • otsustus- ja vastutusvõimeline; 
  • orienteeritud KOVi huvidele; 
  • saab ühtemoodi hakkama nii rutiini kui kiiret mõtlemist nõudvate tegevustega; 
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskusega; 
  • oskab lugeda teeprojekti ja planeeringujoonist;
  • tunneb teede ja tänavate projekteerimise, ehitamise, remontimise ja hooldamise nõudeid; 
  • on kursis kaasaegsete liikuvuslahenduste planeerimise põhimõtetega.

 

Edukal kandidaadil on: 

  • teedealane kõrgharidus;  
  • erialase töö kogemus; 
  • head teadmised teede planeerimisest kuni teede ehituse ja hoolduseni. 

 

CV koos haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 15.juuli 2024 Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „Teede ja liikluskorralduse spetsialist". 

 

Lisainformatsioon: Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja e-post kadi.kukk@tartuvald.ee tel 53476179