« Tagasi

Lähte Ühisgümnaasiumi uue hoone projekt on valmis

Lähte Ühisgümnaasiumi uue hoone projekt valmis Kauss Arhitektuur OÜ ja Projekt O2 OÜ (projektijuht Lauri Naaber) koostöös. Hoone arhitektuurse lahenduse autorid on arhitektid Kristiina Aasvee ja Allan Pilter.  Väliala lahenduse on loonud maastikuarhitektid Terje Ong ja Elina Õunsaar (OÜ Tajuruum).  

Projekteerimise leping sõlmiti 3. detsembril 2021. a. maksumusega 409 tuhat eurot (341 tuhat + käibemaks), mis finantseeriti valla eelarvest. Maja ehituseks ootab vald aga struktuurivahendite meemete avanemist, sest ainult valla eelarve toel ei ole võimalik projekti realiseerida. 

Senine Lähte kooli B-korpus ja tänased garderoobi ning muud ruumid lammutatakse, põhjaliku rekonstrueerimise läbib klassitsistlik peahoone (A-korpus), millega seotakse uus hooneosa. Uue hoone projekti aluseks oleva arhitektuurivõistluse tööga on võimalik tutvuda:  https://www.kauss.ee/projektid/lahte-uhisgumnaasium  

Vallavanem Jarno Laur avab Lähte Ühisgümnaasiumi uue hoone projekti tagamaid: "Lõpusirgel on järjekordne koostöö Kauss Arhitektuur arhitektidega, mille tulemusena peaks tekkima väga kaasaegne õpikeskkond Lähte gümnasistidele ja kolmanda kooliastme õpilastele. Pean oluliseks ka seda, et Lähtel tekivad oma ruumid muusikakoolile, mis kindlasti viib ka huvihariduse uuele tasemele. Midagi uut on blackbox tüüpi ruum ja mõnelegi kultuurimajalegi silmad ette tegev koolimaja aatrium. Saame uue koolimajaga tegelikult ka kogukonna ja kultuuritegemise ruumid".

"Väliala lahendus on tihe ja detailirohke, pakkudes võimalusi erivanuses lastele nii õuesõppeks kui liikumiseks ja mängimiseks. Luuakse juurde täiendavaid mänguväljaku alasid, õuesõppe klass ja muid õuetegevusi võimaldavaid kvaliteetseid väliruumi alasid.  Lahendatakse ära ka jalgrataste parkimise võimalused hoone lähiümbruses ja vabastatakse kooliõu autodest. Koolimaja juurde saab edaspidi teenindav transport ja invatransport, muu liiklus/parkimine viiakse koolihoonest kaugemale. Koolimaja ette tekib avar väljakuruum erinevate õuesündmuste/aktuste korraldamiseks. Olemasoleva kõrghaljastuse osa säilitatakse nii palju kui ehitustegevus seda võimaldab" kommenteeris vallaarhitekt Egle Nõmmoja.  

"Oleme jälle liikunud sammukese edasi Lähte kooli õpilaste ja õpetajate unistuste täitumise suunas, valminud on koolihoone projekt. Lisaks kaasaegsetele sisetingimustele vanas majas lisandub uus õppekorpus, mis sisaldab terve rea uusi õppeklasse suurt avatud aatriumiga aulat ning sööklat. Täituvad õpilaste unistused lifti ja isikliku kapi näol rääkimata õpilasesinduse ruumidest ja vaikuse tubadest. Õpetajad saavad endale puhkeruumi.  Kooli välisruum muutub autovabaks ja võimaldab mitmekesist liikumist. Loodame, et ehitust ei pea väga kaua ootama" on kooli direktor Üllar Loks optimistlik.  

Lähte Ühisgümnaasiumi uue hoone projekti esitlemine toimub 17.märtsil kell 14:00 koolimajas.