« Tagasi

Vallavalitsuse 19.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Kasutusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Linnu tn 13 maaüksusel üksikelamu kasutusele võtmiseks
 • Arvamus Kaasiku Vesi OÜ hinnataotluse kohta
 • Kaeveloa, teede ja tänavate sulgemise taotluste ning lubade vormide kinnitamine, kaevetööde loa ja tänavate sulgemise loa väljastamise õiguse andmine
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Kõrvemaa tänav L1 ja Kõrveringi tänav L1
 • Sundvalduse seadmine Nurme tee 15 katastriüksusele
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Ranna tee
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Stardiraja
 • Lähiaadressi muutmine
 • Nõustumine Vahi alevikus asuva Kraavikopli katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Lombi külas asuva Pärna katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Pupastvere külas asuva Vahtra katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Ehitusloa väljastamine Laeva külla, Kusti maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 ja Kõrvemaa tänav L3 maaüksusele sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 Kooli tänav, Kooli tänav L4 ja Kõrvemaa tänav L3 maaüksusele tänava rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 maaüksusele tänavavalgustuse rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Vahi alevikku, Silikaadi tn 5 maaüksusele gaasimahuti püstitamiseks
 • Kasutusloa väljastamine Tammistu külas, Soo maaüksusel päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
 • Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamine
 • Õppekoha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks Tartu valla haridusasutustes
 • Tartu vallamaja hoone energiatõhususe parandamise hanke korraldamine

PROTOKOLL