« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 16.novembril

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. novembril 2022 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1. Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022 – 2032

2. Vallavara omandamine

3. Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

4. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

5. Loa andmine halduslepingu sõlmimisek

6. Osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

7. Urbact projekti Active Citizens raames koostatud „Tartu valla avaliku valitsemise ja kaasamise tegevuskava" heakskiitmine

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu