« Tagasi

Tartu valla arengukava 2022-2030 arutelud kutsuvad osalema!

Tartu Vallavalitsus on koostamas Tartu valla arengukava perioodiks 2022-2030. Olemasolev arengukava on küll koostatud perioodiks 2018-2030, kuid kehtiva arengukava koostamisest 2018. aastal on Tartu vallas, Eestis ja kogu maailmas toimunud hulgaliselt pöördelisi ja pikaajalist mõju omavaid sündmusi. Vallal on uus üldplaneering, muudetud on Tartu valla asustusüksuste piire. Uusi toimimismustreid ning arenguvajadusi on tinginud nii ülemaailmne Covid-19 pandeemia, energiakriis, kliimamuutused kui käimasolev Ukraina sõda. Uusi suundi ja võimalusi on avamas rohe- ja digipööre. Nende muutustega kaasnevate ohtudega toimetulemiseks, aga ka võimaluste ärakasutamiseks on õige hetk üle vaadata ka valla arenguprioriteedid ja tegevused eesmärkide elluviimiseks. Tartu valda võib Tartu maakonna ja ka kogu Eesti kontekstis pidada suhteliselt tugevaks ja edukaks omavalitsuseks. Meie elanike arv on alates Tartu valla, Tabivere valla, Laeva valla ja Piirissaare valla ühinemisest kasvanud ligikaudu 1500 inimese võrra. See näitab, et inimesed soovivad siia elama tulla ja ka eraettevõtlus näeb piirkonnas suurt potentsiaali. Siiski on ka meil oma nõrgad kohad, kus peame arengut järgi aitama ja oma tugevused, mille potentsiaali me veel täies mahus ei rakenda. Sellises üsna muutlikus ajas on vajalik hästi läbi mõelda tegevused Tartu valla eduka tuleviku kujundamiseks.
 
Elanikelt kogutud info ja valdkondlike töögruppide poolt esitatud materjalide põhjal koostab Tartu Vallavalitsus arengukava eelnõu. Arengukava eelnõud tutvustame elanikele avalikel koosolekutel, mis toimuvad erinevates piirkondades.
 

Asukoht

Kuupäev

Kellaaeg

Raadi

Lasteaed "Ripsik"

15.08.2022

17:00-19:00

Kõrveküla

Põhikool

16.08.2022

17:00-19:00

Äksi

Jääaja Keskus

17.08.2022

17:00-19:00

Lähte

Noortekeskus

18.08.2022

16:00-17:30

Vasula

Mõisatall

18.08.2022

18:00-19:30

Tabivere

Rahvamaja

22.08.2022

16:00-17:30

Maarja-Magdaleena

Rahvamaja

22.08.2022

18:00-19:30

Laeva

Kultuurimaja

23.08.2022

17:00-19:00

Tammistu

Raamatukogu-Külakeskus

24.08.2022

16:00-17:30

Vedu

Raamatukogu

24.08.2022

18:00-19:30

Piirissaar

Vallamaja juures õues

27.08.2022

Piirissaare üldkogu ajal