« Tagasi

Tartu vald maksab ranitsatoetust

Tartu vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel.
 
Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Ranitsatoetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Tartu vald.
 
Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse ranitsatoetus lapse hooldajale, hooldaja puudumisel füüsilisest isikust eestkostjale. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teeninduspunkti. Taotlusi võetakse vastu kuni 31. oktoobrini.
 
Blankett on leitav valla kodulehelt, samuti saab selle täita vallavalitsuses või teeninduspunktis kohapeal. Allkirjastatud blankett saada e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee