« Tagasi

Tartu vald müüb vallale kuuluvad AS Seitung aktsiad

Tartu vald müüb elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad Aktsiaselts SEITUNG (registrikood 10244306) neli B-aktsiat alghinnaga 15 000 eurot. Kõik aktsiad müüakse ühe pakina, aktsiapakki osadeks ei jagata. 

Aktsiaselts SEITUNG on Jõgevamaal ilmuva ajalehe Vooremaa omanik ning annab lisaks nimetatud ajalehele välja ka Ärilehte, valla- ja linnalehti ning osutab reklaamiteenuseid. Aktsiad tulid Tartu valla omandisse 2017. aasta haldusreformi käigus Tabivere valla likvideerimise tulemusena.

Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas. Enampakkumise leiad SIIT

Enampakkumine algab 10.08.2022 kell 10:00

Enampakkumine lõpeb 24.08.2022 kell 10:00

Tingimused:

  • Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist vallavalitsuse poolt. Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest.
  • Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu sõlmimisest või kui müügilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kaotab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks.
  • Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tartu Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE441010102017096005 SEB pank hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.
  • Ostja tasub kõik tehinguga seotud notaritasud.
  • Müügihinnalt tasub müüja elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud.
  • Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

Aktsiaseltsi SEITUNG põhikirja p 7.1. kohaselt on aktsionäridel ostueesõigus aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele. Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest on müüja kohustatud informeerima aktsiaseltsi juhatust, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.

Lisainfo:

Kadi Kukk

majandusosakonna juhataja

tel 5347 6179

e-post kadi.kukk@tartuvald.ee