« Tagasi

Vallavalitsuse 27.juuli istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kaiavere külas asuva Jalaka katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1402, registriosa nr 666135) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kaiavere külas asuva Jõekäänu katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:0192, registriosa nr 8005050) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Raadi alevis (endine Vahi alevik) asuva Saare tn 1 (katastriüksuse nr 79401:006:0414, kinnistusraamatu registriosa nr 1172104) katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustudti Tartu maakonnas Tartu vallas Lilu külas asuva Saareoja katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1780, registriosa nr 1069835) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kärkna külas asuva Tülba katastriüksuse (katastriüksuse nr 79401:002:0582, registriosa nr 1110804) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Lilu külas asuva Veskioja katastriüksuse (katastriüksuse nr 77302:002:1180, registriosa nr 315835) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus (endine Tila küla) asuva Villiku katastriüksuse (katastriüksuse nr 79403:002:0623, registriosa nr 606104) jagamisega ning määrati tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis (endine Vahi alevik) asuva Mõisapiiri tänav L1 katastriüksusele (79401:006:0915, registriosa 3392304) ja Raadi vahekõnnitee (katastritunnus 79601:001:0454, registriosa 15034150) koormamisega isikliku kasutusõigusega OÜ Rending (registrikood 10532028, asukoht Tartu linn, Tartu linn, Ringtee 73) kasuks.
 • Nõustuti Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis (endine Tila küla) asuva Koidutähe tänav L1 maaüksuse (registriosa 4198404, katastritunnus 79403:002:1374) ja Koidutähe tänav L3 maaüksuse (registriosa 21176950, katastritunnus 79601:001:1260) koormamisega isikliku kasutusõigusega SSC OÜ (registrikood 14301107) kasuks.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Kärkna külas asuvale maaüksusele (katastritunnus 79601:001:1244) vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Angerja tänav L2 maaüksusele (katastritunnus 79401:001:0464, registriosa tunnus 16522050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Kalda tn 1 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0276, registriosa nr 2747235, sihtotstarve 100% ärimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Karjamõisa tee L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0887, kinnistu registriosa nr 16514650) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 1);
 2. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L7 (tunnusega 79401:001:0714, kinnistu registriosa nr 10436350) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 2);
 3. Tartu vallas Äksi alevikus asuvale Äksi-Lähte kergliiklustee L6 (tunnusega 79401:001:0734, kinnistu registriosa nr 10646850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile (lisa 3).
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 2 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2280, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 4 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2460, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 5 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0022, kinnistusraamatu nr 1821035, sihtotstarve 100% ärimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tn 6 katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:2470, korteriomand, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS (reg.kood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Tuuliku tänav katastriüksusele (katastritunnus 77301:002:0267, registriosa nr 2701435, sihtotstarve 100% transpordimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Määrati Tartu vallas, Puhtaleiva külas asuva Käki maaüksuse (79402:001:0625) uueks nimeks Väike-Koogi.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Uhmardu külas Tihase katastriüksuse (79601:001:1487) riigi omandisse jätmisega.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Kärkna külas asuvate Siimu (katastritunnus 79401:001:0186, registriosa nr 2958304) ja Väike-Siimu (katastritunnus 79401:002:0122, registriosa nr 2996304) piiride ja sihtotstarbega ning määrati maakorraldustoimingutega moodustatavate katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 79401:005:0267, registriosa nr 4270304) ja Saava katastriüksuse (katastritunnus 79401:005:0357, registriosa nr 2623250, endine Sootaga küla) piiride ja sihtotstarbega ning määrati maakorraldustoimingutega moodustatavate katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
 • Ehitusteatise nr 2211201/10032 menetlemise tulemusena loeti Tartu Vallavalitsus nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Kõrenduse külla, 14227 Maarja-Otslava tee (kü tunnus 77302:001:2120), Maarjakase (kü tunnus 77302:001:0027) ja Muugemäe tee 15 (kü tunnus 77302:001:0159) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389259) rajamiseks.
 • Ehitusteatise nr 2211201/10013 menetlemise tulemusena loeti Tartu Vallavalitsus nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tänav (kü tunnus 79401:006:1295), Metsajõe tee L2 (kü tunnus 79601:001:1610), Metsajõe tänav L1 (kü tunnus 79401:006:1300), Nõmmiku tn 25 (kü tunnus 79401:006:0964), Nõmmiku tn 34 (kü tunnus 79401:006:1575), Nõmmiku tn 36 (kü tunnus 79401:006:1576), Nõmmiku tänav (kü tunnus 79601:001:0453), Nõmmiku tänav L1 (kü tunnus 79401:006:1571), Nõmmiku tn 3 (kü tunnus 79401:006:1534) ja Nõmmeringi (kü tunnus 79401:006:0349) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389236) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/10822 esitatud maaüksustele Tartu valda, Lammiku külla, Jõekalda (kü tunnus 79601:001:0052) ja Mäepoole (kü tunnus 79601:001:0053) maaüksustele tiigi rajamiseks – 21532 (kuivendusrajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Kuslapõllu (kü tunnus 79401:001:0503) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärkna külla, Kütte (kü tunnus 79401:001:0168) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (Puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevi, Rähni tn 23 (kü tunnus 79601:001:1825) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati MTÜ-le Äksi aleviku kogukond 500 eurot toetust kogukonna päeva "Äksi avatud õued" korraldamiseks 14. augustil 2022. a ning 350 eurot toetust Henn-Jaagup Rooba osalemiseks tantsuspordi treeninglaagritest Lätis ja Eestis.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu valla, Kõrveküla aleviku (endine Tila küla), Virmalise tee 1 (kü tunnus 79403:002:0023) maaüksusele 08.06.2009 väljastatud ehitusluba nr 4925.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Virmalise tee 1 (kü tunnus 79403:002:0023) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla, Arvo (kü tunnus 38301:002:0215) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse (endisesse Tila külla), Nõmme (kü 79403:002:0755) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Antu välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi tn 4 (kü tunnus 79401:006:1026) maaüksusele ehitise (tootmishoone) ümberehitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevis (endise nimega Tila küla), Nõmme (kü tunnus 79403:002:0755) maaüksusel valminud ehitise (piirdeaed) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Kukerpuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1978), Kukerpuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1979), Kukerpuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1980), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1982), Kukerpuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1991), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1984), Leedripuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1986), Leedripuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1987), Leedripuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1988), Leedripuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1989) ja Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) katastriüksustele valminud ehitise (kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221378475) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Kukerpuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1978), Kukerpuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1979), Kukerpuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1980), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1982), Kukerpuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1991), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tn 1 (kü tunnus 79601:001:1984), Leedripuu tn 2 (kü tunnus 79601:001:1985), Leedripuu tn 3 (kü tunnus 79601:001:1986), Leedripuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1987), Leedripuu tn 5 (kü tunnus 79601:001:1988), Leedripuu tn 6 (kü tunnus 79601:001:1989), Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990), SuureRiistapuu (kü tunnus 79401:006:0058) ja Tartu-Vahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) katastriüksustele valminud ehitise (külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221378305) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0500) detailplaneering vastavalt lisale.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Uhmardu külla, Mihkli maaüksusele (kü tunnus 77302:001:0143) üksikelamu ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Enno maaüksuse ning lähiala detailplaneering.
 • Otsustati sõlmida sisetehingu leping sademeveekanalisatsiooni väljaehitamiseks OÜ-ga Tartu Valla Kommunaal.
 • Anti arvamus AS Tartu Veevärk hinnataotluse kohta. AS Tartu Veevärk veeteenuse hinnataotluses kajastatu vastab Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale 2019-2031.

PROTOKOLL