« Tagasi

Tartu valla arengukava 2022-2030 rahvaküsitlus

Koostamisel on Tartu valla arengukava perioodiks 2022-2030. Arengukava ülesandeks on sõnastada valla arengueesmärgid ning ülesanded nende eesmärkide saavutamiseks. Kuivõrd valla arengukava mõjutab kõiki valla elanikke, vallas tegutsevaid ettevõtteid ning valla külalisi, on tulemusliku kava saavutamiseks vajalik meie igaühe panus!


Küsimustik on koostatud Tartu valla arengukava jaoks sisendandmete kogumiseks. Esitatud vastused aitavad sõnastada arengukava eesmärke ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi.

Mitmed küsimused nõuavad pikemat kirjutamist. Palun võtke aega ja kirjeldage tegevusi, mis Teie hinnangul on vastavas valdkonnas kõige vajalikumad, et Tartu vallas oleks hea elada ja tegutseda. Kirjeldada võib tegevusi üldiselt aga ka konkreetse objekti põhjal.

Küsimustikule vastamisel palume esitada oma nimi ja e-posti aadress. Kontaktandmeid ei avalikustata, kuid vajame neid selleks, et vajadusel ideede ja/või ettepanekute kohta täpsustusi küsida. Arengukava sõnastuses ja muudes avalikes materjalides kasutame vastuseid ainult anonüümsena.

Küsitluse leiad SIIT

Hetkel kehtiv arengukava on kättesaadav SIIT

 

Lisainfo:

Tõnis Tõnissoo

arendusnõunik

520 7723

tonis.tonissoo@tartuvald.ee