« Tagasi

Vallavalitsuse 14.juuli istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrenduse küla, Jahikoja (kü tunnus 77301:001:0379) maaüksusele ehitise (jahikoda) ümberehitamiseks – 12719 muu põllu-, metsa- jahi- või kalamajandushoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tormi külla, Jüri (kü tunnus 77301:002:2610) maaüksusele ehitise (üksikelamu) lammutamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lombi küla, Malli tn 7 (kü tunnus 79401:001:0229) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Sinitihase tn 3 (kü tunnus 79601:001:0807) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere küla, Vana-Lohu (kü tunnus 38301:003:0319) maaüksusele ehitise (abihoone) laiendamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla, Arvo (kü tunnus 38301:002:0215) maaüksusele ehitise (majandushoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Koogi külla, Vahe (kü tunnus 77301:001:1031) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kõrve tn 34 (kü tunnus 79403:002:1070) maaüksusele ehitise (kaksikelamu) püstitamiseks – 11212 kahe korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Raadiraja tn 10 // 12 (kü tunnus 79601:001:2099) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967), Jasmiini tn 3 (kü tunnus 79601:001:1971), Kukerpuu tn 4 (kü tunnus 79601:001:1981), Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992), Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) ja Suure-Riistapuu (kü tunnus 79401:006:0058) katastriüksustele valminud ehitise (sademeveetorustik ja -kraav – ehitisregistri kood 221378490) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Ermi tänav L2 (kü tunnus 79601:001:0167), Raadiraja tänav (kü tunnus 79403:002:1301), Raadiraja tänav L3 (kü tunnus 79601:001:0178), Raadiraja tänav L5 (kü tunnus 79601:001:0180), Raadiraja tänav L7 (kü tunnus 79601:001:1472), Raadiraja tänav L6 (kü tunnus 79601:001:0181), Ermi tn 17 (kü tunnus 79601:001:0165) ja Ermi tn 19 (kü tunnus 79601:001:0166) katastriüksustele valminud ehitise (sademeveetorustik – ehitisregistri kood 221272389) kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati algatada Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneering. Kinnitati Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale (lisa 1). Otsustati mitte algatada Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Voldi külla, Kuuse maaüksusele (kü tunnus 77301:002:1310) elamu ja abihoonete projekteerimiseks.
 • Otsustati korraldada arhitektuurikonkurss „Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus" ja kinnitada võistluseeskiri ja võistlusülesanne. Kinnitati hankekomisjoni ja žürii koosseisud ning preemiafond.
 • Nõustuti Juula külas asuva Järvsalu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Tamme tn 8 katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Uue-Kingu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 ja Sootaga külas asuva Saava katastriüksuste piiride muutmisega. sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Keelduti kasutusloa andmisest.
 • Eraldati 2022. aasta vallaeelarve reservfondist toetust Äksi segakoorile rahvariiete soetamiseks 342 eurot ja Kalju Sakk`ile Piirissaare surnuaiapüha korraldamiseks toetust 400 eurot.

PROTOKOLL