« Tagasi

Vallavalitsuse 30.juuni istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tn 23 (kü tunnus 79403:002:1059) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 Ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tn 25 (kü tunnus 79403:002:1061) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 Ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18291 esitatud maaüksustele Tartu valda, Äksi alevikku, Viidika tn 2 (kü tunnus 79402:001:0451) maaüksusele treeningala rajamiseks – 24111 (Spordiväljak või staadion).
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Vahi alevikus, Mõisa pst 47 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0862) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121282706) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Haava külla, Postijaama (kü tunnus 79403:003:0028) maaüksusel valminud ehitise (Postijaama päikeseelektrijaam – ehitisregistri kood 221378092) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneering.
 • Kehtestati Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneering.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Raigastvere külas asuvale Elistvere töökoja maaüksusele (kü tunnus 77301:003:0107) laohoone projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 7 maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1185) uue laohoone projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Vasula alevikku, Ratassepa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1028) uue üksikelamu projekteerimiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Võibla külla, Uue-Mai maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2068) uue üksikelamu projekteerimiseks.
 • Otsustati maksta välja Tartu vald, Lähte alevik, Paju tn 3 korteriühistu (80422011) Tartu Vallavalitsuse 27.05.2021 korraldusega nr 506 määratud toetus 3702 (kolm tuhat seitsesada kaks) eurot. Tegemist on korteriühistule makstava toetusega.
 • Kinnitati korteriühistutele makstava toetuse saajad.
 • Otsustati jätta läbi vaatamata Tartu vald, Vahi alevik, Pärna allee 2 korteriühistu (80286967) poolt esitatud ja nõuetele mittevastav taotlus.
 • Pikendati Marina Minerals OÜ 09.06.2022 esitatud vaide registreerimisnumbriga 6-2/3701-1 09.06.2022 läbivaatamise tähtaega kuni 31.08.2022.
 • Seati Elektrilevi OÜ (reg.kood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Viirpuu tänav katastriüksusele (tunnusega 79401:006:1176, kinnistu registriosa nr 3987604) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;
 2. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Lodjapuu tänav (tunnusega 79401:006:1148, kinnistu registriosa nr 3984804) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2;
 3. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Kuldvihma puiestee (tunnusega 79401:006:1143, kinnistu registriosa nr 3984304) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 3;
 4. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Astelpaju tänav L1 katastriüksusele (tunnusega 79401:006:1566, kinnistu registriosa nr 4906604) uue maakaabeliini rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 4.
 • Kinnitati ühissõidukipeatustele kohanimede määramine.
 • Lõpetati lihthanke „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 249476) menetlus.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee 1 // 3 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1710) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121351801) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee 1 // 3 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1710) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121351800) kasutusele võtmiseks.
 • Pikendati hankelepingu täitmise tähtaega (K-Projekt AS projekteerimise töövõtuleping nr 2022_12-3/6-1) määrates lepingu uueks täitmise tähtajaks 31.08.2022.

PROTOKOLL