« Tagasi

Tartu Vallavalitsus võtab tööle teede ja liikluskorralduse spetsialisti

Teede ja liikluskorralduse spetsialisti põhiliseks tööülesandeks on teede, tänavate ja tehnovõrkudega (tänavavalgustus) seotud tegevuste korraldamine.

Tööülesanded:

  • teeregistri pidamine ja teehoiukava koostamine;
  • teede, tänavate ja tänavavalgustuse hoolduse (sh lumetõrje) ja remondi korraldamine;
  • kaevelubade ja tänavate sulgemislubade väljastamine;
  • osalemine valdkonna hangete ettevalmistamisel ja täitmisel;
  • teede, tänavate ja tehnovõrkude ehituse korraldamine ja järelevalve;
  • teega seotud kasutusõiguste ja servituutide seadmise korraldamine;
  • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

Muud nõuded:

Valdkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; arvuti kasutamise oskus heal tasemel; kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus; kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

 

Omalt poolt pakume:

Huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi; 35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Kandideerimine:

Kandideerimisavaldus koos palgasooviga; elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik; motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk); muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 22.07.2022 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „TEEDESPETSIALISTI KONKURSS".

 

Lisainfo:

Kadi Kukk, telefon: 53476179, e-post: kadi.kukk@tartuvald.ee