« Tagasi

Vallavalitsuse 16.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Muru katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuva Siimu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 11 (kü tunnus 79601:001:1052) ja Ermi tn 9 (kü tunnus 79601:001:1051) maaüksustele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis; 24111 spordiväljak või staadion.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 13 (kü tunnus 79601:001:1053) maaüksusele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/1 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/2 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/3 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 3 (kü tunnus 79401:006:1290) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/42224 esitatud Tartu valla haldusala piires ehitise – Raadi PJ 110kV maakaabel rajamiseks – 22143 (maakaabelliin).
 • Tunnisti kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.03.2022 korraldus nr 237 „Kasutusloa väljastamine".
 • välja kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõmme (kü tunnus 79403:002:0755) maaüksusel valminud ehitise (Raadi Nõmme esimene 2.4MW päikesepark – ehitisregistri kood 221348663) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallavolikogu 21.01.2004 otsusega nr 3 kehtestatud Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Pargi põik 2 maaüksuse (kü 79401:006:0691) osas.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Sepa külla, Mihkli maaüksusele (kü tunnus 77301:002:2710) uue abihoone projekteerimiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad AS SEITUNG 4 B-aktsiat  alghinnaga 15 000 eurot.
 • Nimetati Tartu Vallavalitsuse poolt MTÜ-s Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414) liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavalitsuse liige Kadi Kukk.
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Piirissaare Piiri küla veetrassi ehitamise II etapp".
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Rähni tn projekteerimine".
 • Muudeti hankelepingu maksumust.
 • Lõpetati lihthanke „Majoraadi pargi kõrghaljastus" leping.
 • Nõustuti Kaasiku Vesi OÜ-le keskkonnakaitseloa (veeloa) väljastamisega.
 • Pikendati vaide läbivaatamise tähtaega.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18986 esitatud maaüksustele Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Staadioni (kü tunnus 77302:001:0151) maaüksusele välijõusaali rajamiseks – 24111 (spordiväljak või staadion).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 3 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1109) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360759) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1111) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360760) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 7 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1113) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360761) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 9 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1115) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360762) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maramaa külla, Ploomiääre maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0975) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120720002) kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu valla omandis olev Saare külas asuv Ia kinnistu, registriosa nr 19540650, katastritunnus 79601:001:1600, pindala 172  m2, sihtotstarve 100% tootmismaa, alghinnaga 5000 eurot.
 • Kehtestati Tabivere alevikus Tuuliku 11 asuvate ruumide majutusteenuse hinnad.
 • Kutsuti tagasi Tartu Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldusega nr 31 nimetatud OÜ Tartu Valla Kommunaal nõukogu liige Elle Kaljurand ning nimetati nõukogu uueks liikmeks Lembit Paas.

PROTOKOLL