« Tagasi

Vallavalitsuse 12.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Pataste külas asuva Kangro katastriüksuse jagamisega Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti  Maramaa külas asuva Luhavahi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Kassema külas asuva Päiva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tila külas asuva Väike-Annuse katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Määrati Tartu vallas Lammiku külas asuva Ida katastriüksusel paikneva elamu (ehr kood 121373182) teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid vastavalt asendiplaanile
 • Nõustuti  Võibla külas asuva Eralamäe ja Rapsi katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Maramaa külas asuvate Luha ja Luharaja katastriüksuste piiride muutmisega ja jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 5a (katastritunnus 79601:001:1595) maaüksusele vastavalt asendiplaanile
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 14 maaüksusele (katastritunnus 77301:001:0359, registriosa tunnus 7136050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks tähtajatu sundvaldus Voldi külas asuvale Aiataguse katastriüksusele (katastritunnus 77301:001:0387, registriosa nr 9189550, 100% maatulundusmaa, pindala 7992 m 2 ) vastavalt asendiplaanile
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kadaka tn 2 (kü tunnus 79401:005:0075) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 20 (kü tunnus 79601:001:2095) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 26 (kü tunnus 79403:002:1125) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 5 (kü tunnus 79401:006:1291) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 7 (kü tunnus 79401:006:1292) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Pihlaka tn 26 (kü tunnus 79403:002:1078) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Väljatati kasutusluba Tartu valda, Möllatsi külla, Annuka farm maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1570) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (tootmishoone – ehitisregistri kood 104048247) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater (kü tunnus 77302:001:0073) maaüksusel valminud ehitise (surveseade ja vedelgaasipaigaldis – ehitisregistri kood 221380128) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati a kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänava (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusel valminud ehitise (veetorustik – ehitisregistri kood 221391058) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0226) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121362180) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti seisukoht Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning otsustati korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avalik arutelu 31.05.2022 kell 17.00 Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
 • Sõlmiti sisetehingu leping – purukruusa paigaldamine
 • Otsustati vaide tagastamine ja taotluse läbivaatamata jätmine
 • Otsustati eraldada MTÜ Tantsukool Respect`le toetust 500 eurot
 • Kinnitati Tartu valla teehoiukava aastateks 2022 – 2024 vastavalt korralduse lisale.
 • Otsustati mitte nõustuda OÜle Mantrum geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kobratu IX uuringuruumis.

PROTOKOLL