« Tagasi

Tartu vald võtab tööle planeeringute spetsialisti

Otsime oma meeskonda säravate silmadega, kiiret, nutikat ja loomingulist inimest, kes:

 • Ei karda väljakutseid
 • Õpib kiiresti
 • On hea läbirääkija ja oma ideede müüja
 • Oskab ennast hästi kirja teel väljendada
 • Tunneb vajadust aidata kaasa paremate keskkondade loomisele
 • Huvitub uutest ideedest linnaplaneerimise valdkonnas ja nende elluviimisest
 • Omab erialast kõrgharidust
 • Omab valdkonnas töökogemust

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Planeeringute spetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 08.05.2022.

Täpsemad tööülesanded:

 • Võtab vastu detailplaneeringu algatamise taotlusi, koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ning korraldab detailplaneeringute menetlust;
 • osaleb vallavalitsuse ja volikogu eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide vormistamisel/väljatöötamisel;
 • korraldab jooksvat dokumentatsiooni ja kirjavahetust;
 • vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust;
 • konsulteerib juriidilisi ja füüsilisi isikuid detailplaneeringutega seotud küsimustes;
 • osaleb planeeringute menetlemist toetava valla geoinfosüsteemi rakendamisel.

Lisainfo:

Egle Nõmmoja

vallaarhitekt

egle.nommoja@tartuvald.ee või tel 5333 9166