« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 19.jaanuaril 2022 kell 16:00 Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2022 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:                              

1. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine

2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 „Tartu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

5. Esindajate määramine Tartu valla haridusasutuste hoolekogudesse

6. Kaasfinantseeringu tagamine

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

8. Vallavara omandamine

9. Hüvitise maksmine kasutamata puhkuse eest

10. Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine

11. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.