« Tagasi

Tartu Vallavalitsus võtab alates 17.jaanuar 2022 vastu energiakulude hüvitamise taotlusi

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötamisel  meede elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähemkindlustatud leibkondadele.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Hetkel pole arvestuslik piir lõplikult kinnitatud.  Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hüvitist makstakse 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta märtsini, s.o 7 kuu jooksul tarbitud energia eest. Energiakulude hüvitamise toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt 4 kuud. Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele.

Tartu valla Kuukirja detsembrikuu numbris on toetuse saamiseks määratud arvestusliku piiri esialgsed andmed, need võivad muutuda!

Jooksvalt saab värskeima info hüvitise kohta Rahandusministeeriumi kodulehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

 

Täiendava info saamiseks pöörduda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole: