« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 24.novembril

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2021 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORRAS:

1. Arvamuse andmine haldusüksuse piiride muutmise algatamise ettepaneku kohta

2. Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

3. Tartu Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine

4. Tartu Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

5. Tartu Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

6. Tartu Vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine

7. Tartu Vallavolikogu majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

8. Tartu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

9. Tartu Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmete kinnitamine

10. Tartu Vallavolikogu kogukonna-, kultuuri- ja huvitegevuse edendamise komisjoni liikmete kinnitamine

11. Tartu Vallavolikogu Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni liikmete kinnitamine

12. Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord 

13.  Tartu vallavanema valimine ning vallavanemale töötasu määramine

14. Tartu Vallavalitsuse koosseisu ametisse kinnitamine

15. Tartu Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

16. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.