« Tagasi

Kaasava eelarve hääletusele suunati sel aastal 9 ettepanekut

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kasutab Tartu vald ka 2022 aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet.  Kaasav eelarve on võimalus viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa vallaeelarvest koostatakse kodanike ettepanekute ja hääletuse alusel, et anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile vallas. Kaasava eelarve osa suurus 2022. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti. 
 
Ideekorje aastaks 2022 toimus selle aasta oktoobris. Oktoobrikuu jooksul laekus kokku 22 ettepanekut, mida hindas vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon. Komisjon vaatas, kas ideed on asjakohased ja teostatavad ning kas esitatud ettepanekud vastavad kõigile kriteeriumitele. Komisjon valis laekunud ettepanekutest välja 9, mis suunatakse rahvahääletusele. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2022. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
 
Hea vallakodanik, palun kontrolli ja uuenda oma andmeid Rahvastikuregistris aadressil https://www.rahvastikuregister.ee/, sest rahvahääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald! 
 
2019. aasta kaasavasse eelarve raames esitatud ideede ning rahvahääletuse tulemusena rajati rulapark Kõrvekülla ning kogunemiskoht Vedu külakeskusesse.
2020.aasta kaasava eelarve ideekorje raames rajati Raadile tellitava fooriga ülekäigurada. 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitis ülekaalukalt bussipeatuste valgustamine Tartu vallas, mille raames saavad valgustatud 20 rahva poolt valitud bussipeatust ning uuendati Kõrveküla mänguväljak. 
 
"Kaasava eelarve ainus eesmärk ei ole võidutööde realiseerimine, vaid info saamine kogukondade vajadustest ja soovidest. Nii võib juhtuda, et ka hääletusel võiduta jäänud ideed valla tegevusplaanidesse siiski lisanduvad. Nii näiteks on ka hääletusel võiduta jäänud ideede alusel rajatud Äksi skatepark, välijõusaal Tabiveres, mänguväljakud Eralas, Laevas Tammistus ja Vasulas ning mitmed muud projektid on lisandunud valla pikematesse tegevuskavadesse," kommenteeris vallavanem Jarno Laur.
 
Hääletamine toimub 4.detsembrist 17.detsembrini elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Hääletada saab nii vallamajas ja kui ka valla teeninduspunktides. 
 
Kõikide rahvahääletusele suunatud ideedega on võimalik tutvuda volikogude infosüsteemi VOLIS leheküljel SIIN
 
Peagi asume kõiki laekunud ettepanekuid ka ükshaaval tutvustama!