« Tagasi

Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja

Tartu Vallavalitsus otsib 2019 aasta septembris avatud Lähte Noortekeskusse noorsootöötajat.

Tööülesanded:

 • noortekeskuse juhtimine, eelarve koostamine ja jälgimine
 • projektide kirjutamine
 • noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid;
 • noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused,
 • sündmused, huvitegevus jms);
 • noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorteinfo edastamine;
 • koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.

Kasuks tuleb varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus.

Nõuded kandidaadile

 1. Kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel.
 2. Noorsootöötaja kutse.
 3. Sul on kogemusi noortega töötamises, sulle meeldib koos nendega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks noortele.
 1. Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud). Sul on valmisolek mobiilseks noorsootööks ja lähetusteks.
 2. Isikuomadustest eeldame ausust ja avatust, head suhtlemis- ja väljendusoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, kõrget pingetaluvust ning kohanemisvõimet.
 3.  B kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega.
 • Erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks.
 • Toetavat meeskonda.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 25.oktoobriks 2021 Tartu Vallavalitsusele aadressil tartuvald@tartuvald.ee või Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald.