« Tagasi

Lähte Ühisgümnaasiumi ideekonkursi võitja on selgunud

Tartu vald kuulutas Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekteerimiseks välja ideevõistluse. Arhitektuurikonkursi eesmärk oli saada Lähte Ühisgümnaasiumi tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus.

Tartu vallavanem ja žürii esimees Jarno Laur võtab žürii otsuse kokku: „Lõppastmes pidi žürii otsustama, kas eelistada kavandit, mis oleks võimaldanud suhteliselt lihtsalt uut hooneosa ehitada, kuid oleks seetõttu jäänud ka säilivast hoonest pigem eraldi või valida töö, mille elluviimine on keeruline, kuid loob tugevaima vana ja uue maja sümbioosi. Usun, et võidutöö autorid on pakkunud just koolipere – õpilaste ja õpetajate vaatest - maksimaalse lahendi ning ehitusaegne ebamugavus on selle eest mõistlik lõiv maksta."

Võistlusele laekunud kolme võistlustöö hulgast osutus žürii lemmikuks ja konkursi võitjaks võistlustöö „Kaskaad"! Võidutöö esitas OÜ Kauss Arhitektuur, töö autoriteks on Lauri Eltermaa, Kaur Talpsep ja Kristiina Aasvee.

Žürii otsustas teise koha anda võistlustööle „Lähtekoht", mille autoriteks on OÜ ARHITEKTRUM arhitektid Jüri Nigulas, Kärt Kaljuvee, Kauri Sander, Elar Lomp ja Ott Ojamaa. Kolmanda koha saavutas žürii liikmete hinnangul võistlustöö „Hiljumine", mille autoriteks on AS RTG PROJEKTBÜROO ja Arhitektuuriklubi OÜ arhitekt Kaido Kepp.

"Lähte Ühisgümnaasium on stabiilselt kasvav kool, mis seni toimib 3 korpuses. Kooli peamiseks ruumiliseks puuduseks on väike söökla ja kitsad trepikojad ja koridorid. Lastel pole piisavalt liikumis- ja vaba aja ruume. Lõppenud arhitektuurikonkurss on esimene samm avarama ja õpilase liikumisvajadusi arvestava koolimaja suunas. Kõik kolm laekunud tööd olid paljuski sarnased. Igal tööl olid omad voorused ja puudused. Zürii valis välja võistlustöö Kaskaad. Õpilaste ja õpetajate eelistus langes ka samale tööle. Oleme kogu kooliga põnevil sest esimene samm kaasaegse koolimaja suunas on tehtud. Loodame, et projekteerimine ja ehitamine tulevad samuti parajalt kiires tempos" lisas Lähte Ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks.

Kavandite hindamiseks moodustatud žürii liikmed olid Tartu vallavanem Jarno Laur, Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja, Lähte Ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks, Lähte Ühisgümnaasiumi õppejuht Anneli Kumar, arhitektid Margit Mutso, Urmo Mets ja Karli Luik.

„Konkursile esitati kolm erineva lähenemise ja vormistusastmega tööd. Kahe esitatud töö (Hiljumine ja Lähtekoht) puhul oli koolihoone säilitatavas osas ümberehitamise maht minimaalne ja lahenduses eristusid selgelt vana maht ja uus kaasaegse vormi ja sisuga hoonemaht. Esitatud konkursitöö nimega Kaskaad pakkus aga lahenduse, kus vana hoone sisemus oli koos uue juurdeehituse osaga seotud terviklikuks kaasaegseks õpikeskkonnaks. Just antud terviklik lahendamine saigi määravaks ja tõi võidu. Kaskaadi puhul ei saa vähem oluliseks lugeda ka hoone akadeemilisust rõhutavat vormikeelt. Konkreetne, selge, range rütmi ning vormiga juurdeehituse arhitektuur lisab olemasolevale hoonele väärikust just sellise mahus nagu ühele gümnaasiumihoonele vaja. Välialade puhul jäid kõigi konkursile esitatud tööde lahendused ühtviisi pinnapealseks ja vajaksid põhjalikku edasiarendust." kommenteeris arhitektuurivõistlust Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja.

Tööde autoreid premeeriti järgmiselt: I koht – 10 000 eurot, II koht – 5000 eurot ja III koht 3000 eurot.

Tutvu kõigi võistlustöödega SIIN