« Tagasi

Esita kandidaat konkursile Tartumaa Ettevõtluse Auhind 2020

Tartu Ärinõuandla viib käesoleval aastal juba 7ndat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks!

Konkursi käigus autasustatakse 2020. aasta heade tegude eest tublimaid ettevõtjaid kolmes kategoorias, neist kahe osas saab esitada kandidaate:

  1. Tartumaa edendaja tiitlile saab esitada sellise Tartumaa ettevõtte, kes on 2020.a. panustanud piirkonna arengusse, toetanud kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi.
  2. Tartumaa parima tööandja tiitlile saab esitada sellise Tartu maakonnas tegutseva ettevõtte, kes on 2020.a. oluliselt panustanud/ panustab oma töötajate heaolusse.
  3. Tartumaa suurim investeerija tiitli saaja valitakse aastaaruannete põhjal, ehk siis kandidaate esitada ei saa.


Miks peaks konkursile kandidaate esitama, konkursil osalema ?
Väga lihtne vastus – et esile tõsta, märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. Lisaks tunnustamisele pidulikult gala-üritusel saab iga kategooria võita auhinnaks 2000 euro ulatuses enda turundamise võimalust Postimehe erinevates kanalites. Nimetatud auhinna paneb välja Tartu Ärinõuandla koostöös Postimees Grupiga.

Täpsem info konkursi ja kategooriate kriteeriumide kohta + kandidaatide esitamine Tartu Ärinõuandla kodulehel: https://arinouandla.ee/voog/aita-leida-tartu-maakonna-tublimad-ettevotted2020/

Konkursi ametlik partner @tartupostimees

Konkursi läbiviimisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.