« Tagasi

Võtame tööle haridusspetsialisti

Tartu Vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti.

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Tartu valla nüüdisaegse haridusvaldkonna edendamine ja vastavate tegevuste koordineerimine, osalemine hariduspoliitika väljakujundamise protsessis, valdkondlike arengukavade väljatöötamise ja elluviimise protsessi koordineerimine, haridusalase info koordineerimine, noorsootöö ja huvitegevuse koordineerimine, haridusasutuste teenistusliku järelevalve korraldamine, allasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine, valdkondlike taotluste menetlemine ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Ootused kandidaadile:

  • kõrgharidus
  • töökogemus hariduse valdkonnas
  • Omab kogemust projektide kirjutamisel ja juhtimisel
  • B kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume:

  • vaheldusrikast tööd;
  • võimalusi eneseteostuseks;
  • koolitusi enesetäiendamiseks;
  • toetavat meeskonda;
  • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg:  september 2021

Kandideerimiseks: esitada sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  16. augustiks 2021 e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Haridusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee või tel 53 401 591