« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 30.juunil Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2021 algusega 16:00 Jääaja Keskuses, elektrooniliselt Teamsis ja Volises.

PÄEVAKORRAS:                              

1. Volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi                                                                     

2. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Ettekandja: jurist Tõnu Vesi                                                       

3. Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

4. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Bulkini)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

5. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Jeremise)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

6. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Kingu)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

7. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Lembitu)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

8. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Peenra)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

9. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Tsipi)

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

10. Kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

11. Vallavara omandamine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

12. Nõustumine korteriomandite muutmisega

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

14. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

15. Kohustuste võtmisega nõustumine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

16. Loa andmine tankla soetamiseks Piirissaarele ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

17. Loa andmine  võistleva dialoogi „Ermi tänavaruumi projekteerimine"

eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

18. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Teet Lill                                                        

19. Tartu valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere                                                  

20. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.